Bemutatkoznak a polgárőrök

Azonosító szavak:

Kérem, engedjék meg, hogy röviden ismertessem a polgárőr mozgalom célját.
Ez: a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása.

A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén. A cselekedni kívánó állampolgárok elsősorban lakóterületi alapon, önálló egyesületekbe tömörülve vesznek részt a polgárőr mozgalomban. Az egyesületek tagjai a polgárőrök. A mozgalom célkitűzései az egyesületek összehangolt tevékenységével érhetőek el, ezért azok munkáját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) koordinálja. A „polgárőr” név védett, csak az OPSZ-hez tartozó, a követelményeket teljesítő egyesületek használhatják.
A polgárőr mozgalom főbb jellemzői:

  • önkéntesség és törvényesség
  • az emberi jogok tiszteletben tartása
  • ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység
  • politika semlegesség

Mi a különbség a rendőr és a polgárőr között?
A rendőr a rendőrség hivatásos állományú tagja, hatósági – intézkedési, fegyverviselési stb. – jogosítványokkal rendelkezik, munkájáért fizetést kap, egyenruhát, felszerelést a rendőrség biztosít számára.
A polgárőr elsősorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak, felszerelés, telefon- és benzinköltség stb.) teljesíti önként vállalt kötelezettségét. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik. A Btk. 29. §-ában rögzített jogos védelem lehetőségét önkéntesen felvállalja. Szolgálatát külön díjazás nélkül látja el.

Mi, Bozsokiak időben felismertük, hogy értékeink védelmében, a biztonságos hétköznapok megteremtésében magunknak is tevékenyen részt kell vennünk. Ezért megalakítottuk a helyi Polgárőrséget 2003 nyarán, 10 fővel. A megalakulás óta észrevehetően javult a közbiztonság a községben, komolyabb bűncselekmény ritkán fordul elő. Ezen a téren azonban még bőven akad tennivalónk. Jelenlegi létszámunk a pártoló tagokkal együtt 30 fő. Az aktív egyesületi tagok saját maguk döntik el, hogy mikor lépnek szolgálatba. Nálunk nincs előre tervezett vezénylés. Vannak olyan tagjaink, akik itthon végzik munkájukat, így szinte egész nap figyelik a faluban történteket és ha kell, segítséget tudnak hívni a megfelelő helyről.
A figyelő szolgálaton kívül segítünk a faluban megrendezett programok biztosításában, illetve nagy örömmel veszünk részt az iskolai sportnap közlekedés-biztonsági versenyének megrendezésében. A megyében szervezett járőrversenyeken az egyesületünk kétszer is kitűnően szerepelt, amelynek nyomán az országos polgárőr versenyen mi képviselhettük Baranya megyét.
Nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, igaz dobogós helyet nem értünk el, de tisztességesen helytálltunk és öregbítettük Palotabozsok hírnevét.

    Linder Csaba     
az egyesület elnöke