Önkormányzati közlemények, adatok

Palotabozsok község vezetői – régen és most…

„Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé”.
(Kölcsey Ferenc)

Községünk régi vezetőiről, vezetőségéről csak töredékes adatok maradtak fent, de fontosnak tartjuk, hogy megismerje őket a felnövekvő nemzedék, hiszen nélkülük nem így alakult volna falunk története. Mindegyiküknek kijárna, hogy név szerint felsoroljuk őket, de ha véletlenül valaki kimaradt, abban semmi rossz szándék nincs, hanem egyszerűen nem lelhető fel minden irat, és az adatszolgáltatók – koruknál fogva – sem emlékeznek mindenkire pontosan.

A helyi vezetők felkutatása a fenti időszak kezdetére vonatkozóan iratokból nem sikerült, de szerencsére idős emberek emlékezetében még fellelhetők értékes információk.

Így jutottunk Heilmann József (szül. év: 1925; lakcíme: Palotabozsok, Kossuth u. 92.) elmondása nyomán az alábbi, számunkra fontos adatokhoz.

Bírók voltak a községben, időrendi sorrendben 1900-tól 1945-ig: Martini Miklós, Hüfner Menyhért, Kerner János, Kerner Ferenc (molnár), Troszt János (az ő idejében ültették a Kossuth u. községháza előtt i részén a gesztenyefákat), Thurn József, Obert János, Thurn Gábor, Göbl Mihály, Thurn Károly (németek utolsó választott bírója).

A községházán lévő évszám arról tanúskodik, hogy 1914-ben épült ez a mai időkben is jól mutató, impozáns épület.

KÉP

A helyiek szerint a falunak Müller Márton kölcsönzött pénzt az építéshez, amit jóval később – az infláció miatt értékét vesztve kapott vissza. Ennek az embernek leszármazottai a mai Trapp család tagjai.
1945 utáni bírók: Kovács János, Orbán Miklós. Ő volt az utolsó bírója a községnek, a későbbiekben ez a tisztség megszűnt.
Az 1950-es években bekövetkezett közigazgatási átalakulás helyi tanácsokat hozott létre. Így alakult meg Palotabozsokon is a Községi Tanács, amely a pécsváradi járáshoz tartozott.
1950 októberétől 1954-ig végrehajtó bizottsági (vb) tagok voltak az alábbiak:
Tanácselnök: Mészáros József. Tanácselnök-helyettes: Juhász Géza. Vb-titkár: Halász Géza.
Tagok: Bakos Márton, Belák Ferenc, Csibi Antal, Hofstedter Jánosné, Pálkuti Keresztély.
1950-től 1954-ig az alábbi 36 főt választották tanácstagnak: Buru József, id. Barcsák Ferenc, Jakab József, Fritsch Pál, Varga Györgyné, Kemenes Kálmán, Tolnai János, Szűcs Vilmos, Czirják Ferenc, Pászti János, Becze Antal, Forrai Lajosné, Dávid István, Brucker Jenő, Keszerice István, Müller Jánosné, Raczkó András, Nagy Gergelyné, Nagy János, Sere János, Varga Pál, Ébert József, Vincze Józsefné, Csiki József, Tóth Sándor, Bartis Imréné, Pál Vilmos, Óvári Péterné, Szekeres László, Zöldág Sándor, Braun József, Bor Magdolna, Baráti Vince, Muzsik János, Jung József, Feledi János.
1954 októberében Muzsik Jánost választották meg tanácselnöknek. Helyettese Juhász Géza maradt, a vb-titkár Halász Géza lett. Vb-tagok pedig az alábbiak: Raczkó András, Csibi Antal, Barcsák Ferenc, Szűcs Vilmos, Tolnai János.
Öt-öt tagú pénzügyi és gazdasági, mezőgazdasági, begyűjtési, oktatási és népművelési, egészségügyi és szociálpolitikai bizottság járult hozzá tevékenységével a tanácsi munkához.
1950 októberében az 1. jegyzőkönyvet Jung József az általános iskola igazgatója írta tintaceruzával. A leírt anyagok 90%-a három napirendi pontot tartalmaz:
1.) Terménybegyűjtés kiértékelése
2.) Adóbehajtás értékelése
3.) Mezőgazdasági munkák állása.

Kuller János körzeti megbízott rendőrként 1957-ben került községünkbe. Munkájával, határozott fellépésével rendet és fegyelmet teremtett az akkori zavaros időkben. Tevékenységét tisztelet és megbecsülés övezte.
Muzsik János 1972-ig volt tanácselnöke a községnek.
1973-tól 1975-ig Horváth József iskolaigazgató-helyettes társadalmi munkában látta el a tanácselnöki feladatkört.
1975. január 1-jével a községet „társközséggé” minősített ék a jogszabályok, ami azt jelentette, hogy a falu a Sombereki Községi Közös Tanács irányítása alá került.
1975. január 1. és 1991. január 1. között az átszervezések miatt Palotabozsokon nem működött hivatal, csak kirendeltség. Hetente háromszor lehetett helyben ügyeket intézni.
A hivatalsegéd először Ágoston Istvánné majd Mesz Ádámné volt. A hivatal „újraindítása” után Margit néni még 2 évig látta el feladatát.
A palotabozsoki Elöljáróság vezetője Gaszner Ferenc lett, 9 tagú vezetőség döntött a helyi ügyekben. A közös tanács megalakulásakor a 3 települést 3 kategóriába „sorolták”:
1.) fejlesztésre „ítélt” falu (ez Somberek)
2.) stagnálásra „ítélt” falu (ez Palotabozsok)
3.) visszafejlesztésre „ítélt” falu (ez Görcsönydoboka).
Ma azt mondhatnánk erre, megpecsételődött a sorsuk. Bár annak idején a községek nem a nekik szánt képet mutatták, sajnos az azóta eltelt idő bebizonyította, hogy mindhárom település egyre inkább a 3. kategóriába sorolódik, a munkahelyek hiánya, a hihetetlen mértékű elköltözés, valamint az elöregedés miatt.
A tanácsüléseket a három községnek együtt tartották Sombereken. A vb-titkár hosszú ideig a palotabozsoki származású és itt is lakó Szegvári Gyula volt.
A rendszerváltozáskor, Palotabozsoknak, a szomszéd községtől való elválási kérelmét az elsők között írta alá Göncz Árpád akkori köztársasági elnök.
A palotabozsoki hivatalból Somberekre került az 1968 óta itt dolgozó Kovács Lászlóné, aki a „Gamesz” gazdálkodási előadója, később főelőadója lett. 1991 után Palotabozsokon anyakönyvvezető és igazgatási előadó munkakörben végezte munkáját 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Balázs Jánosné 1972-ben kezdte tevékenységét adó-és pénzügyi előadóként, majd 1975 után Sombereken és 1991-től újra Palotabozsokon dolgozott immár főelőadói munkakörben. Ő 2001-től élvezheti megérdemelt pihenését a hosszú évtizedek munkája révén.
Martényi János a közös tanács igazgatási előadójaként 1975-ben kezdett dolgozni Sombereken. 1991-től anyakönyvvezetőként és megbízott jegyzőként folytatta tevékenységét Palotabozsokon 1994-ig, az önkormányzati választásokat követően közös megegyezéssel Kölkedre távozott. 2002-ben annak a településnek polgármestere lett.
Friedrich Péterné Sombereken 1983-ban kezdte pályafutását a „Gamesz”-nál, majd a rendszerváltás után a palotabozsoki hivatalban pénzügyi előadóként tevékenykedett 2004-ig.
A tanácsrendszer megszűnése után 1990-ben különvált Palotabozsok a Sombereki Községi Közös Tanácstól, és így ennek lett jogutódja

Palotabozsok község önkormányzata

Schütz József a Sombereki Községi Közös Tanács műszaki ügyintézője volt, a mohácsi járási hivatal felügyelete alatt. 1990-ben az önkormányzati választásokon polgármester-jelöltként indult 2 másik jelölttel szemben és meggyőző fölénnyel nyerte meg a választásokat. 16 évig volt a falu első embere. Legfontosabb beruházások, amelyek az ő vezetése idején megvalósultak:
– elkészült a faluház, melyhez a sombereki „Béke Őre” Mg.Tsz nyújtott segítséget;
– új 4 tantermes nemzetiségi iskola épült;
– elkészült a szennyvízhálózat;
– megindult a rendszeres hulladékszállítás hetente egy alkalommal;
– megtörtént az óvoda felújítása, a konyha átalakítása;
– megújult a régi mozi épületéből kialakított tornaterem;
– járdák készültek a falu több utcájában;
– a Kossuth utca nyugati oldalának majdnem teljes részén gömbkőris fák telepítése történt.
Mindegyik beruházás a falu „komfortfokozatát” emelte, megjelenését szépítette.
Ma már mindenkinek természetes a fentiek megléte, de gondoljunk csak bele, hány település kínlódik a mai napon is például a szennyvízrendszer megépítésével. A fentiek létrejöttéért az 1990 és 2006 közötti faluvezetés érdemei elvitathatatlanok.
Baris József 1992-1995-ig jegyzőként aláírta a hivatalos dokumentumokat, bár a feladatok elvégzője Martényi János volt.
1995 és 1996 között dr. Szegő Anna Mária tevékenykedett a község jegyzőjeként, őt dr. Kovács Mirella váltotta. 1997 és 2000 között körjegyzőként tette le névjegyét a hivatalban.
Kalocsai László következett a sorban, aki 2001-től 2008-ig, méltatlanul korai haláláig látta el e felelősségteljes feladatot.

A 2006. évi helyhatósági választáson a lakosság Jordán Józsefnek szavazott bizalmat polgármesterként, aki néhány hónappal később a Palotabozsoki Zrt. vezetői posztjából nyugállományba vonult. Így minden energiáját a falu fejlődése, gyarapodása érdekében tudta mozgósítani. A képviselőkkel kivételesen bizalmas, baráti kapcsolatot ápolva, képes volt minden jó célnak minden érintettet megnyerni. Az álláspontját, ha úgy adódott a másként vélekedőkkel szívesen ütköztette, sohasem a saját, hanem mindig a közösség érdekeit szem előtt tartva, lázasan kereste és szinte mindig meg is találta a legcélszerűbb és leghatékonyabb megoldást.

A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva ragadott meg minden lehetőséget a település szebbé, jobbá, élhetőbbé tételéhez. Munkáját ellenszolgáltatás nélkül végezte.

Az ő idejében megvalósult főbb beruházások:
– Petőfi utca és a járda alsó szakaszának aszfaltburkolattal való ellátása;
– orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítása, nyílászárók cseréje;
– fűnyíró traktor, szárzúzó, fűkasza beszerzése;
– temető rendbetétele, ravatalozó felújítása, síremlékhely kialakítása, a temetőészaki bejárata és parkoló megépítése;
– Fiat Scudo 8 személyes kisbusz és Iveco 22 fős busz vásárlása,
– a polgármesteri hivatal előtti parkoló kialakítása,
– óvoda tetőjének cseréje,
– csapadékvíz elvezetése, a becsatlakozó földutak szilárd burkolattal való ellátása,
– buszgarázs építése,
– a jegyzői lakás és telek cseréje a Takarékszövetkezet régi épületéért. (A jegyzői lakás helyén új Takarék Bank épült.)
– játszótér létrehozása, amely az iskolai alapítvány pályázatával valósulhatott meg;
– egy svábház megvásárlása Tájház kialakítása céljából.

2010-ben Friedrichné Fazekas Mária nyerte el a polgármesteri tisztséget, amelyet társadalmi megbízatásban, pedagógusi munkája mellett látott el. Az állami pénzek csökkenésével egyre nehezebb feladatnak tűnik a talpon maradás, de a testület, a vállalkozók és a falu lakosságának támogatásával, a lehetőségeket kihasználva ebben a ciklusban is igyekezett az önkormányzat a kötelező feladatai ellátása mellett pályázati lehetőségekkel élni. Így kerülhetett sor a Tájház- és orvosi rendelő, védőnői szolgálat tetőjének cseréjére 2010-ben, a Faluház rekonstrukciójára 2012-ben, ugyanebben az évben a Hősök Kertjének, volt Bölcsődének felújítására, 2013. évi befejezéssel a Petőfi és Hunyadi utca vízelvezetésének megoldására. Tervek vannak a hivatal épületének renoválására, a Tájház hátsó traktusának átalakítására.
A hivatalban a Kalocsai László halálát követő átmeneti időkben dr. Réder Rudolf és újra Baris József végzett körjegyzői teendőket, de inkább csak a nevüket adták hivatalos okmányokhoz, az érdemi munkát már Friedrich Péter friss diplomás közszolgaként végezte. 2009-től kinevezett körjegyzőként, 2013. január 1. óta pedig a Palotabozsoki Közös Hivatal vezetőjeként végzi ezt a komoly szaktudást, felelősségvállalást, kitartást és toleranciát igénylő munkát. A közös hivatalhoz Feked, Szebény és Véménd csatlakozott, mivel a 2011. évi CLXXXIX. tv. szerint a kistelepülések nem működhetnek önálló módon 2013. január 1-től, csak úgy, ha a társult települések együttes lélekszáma meghaladja a 2000 főt. Így jelenleg kevéssel 3000 fő feletti létszámmal, minden érintett megelégedésére, minimális szervezeti változással dolgoznak községük hivatalában az önkormányzatok alkalmazottai. Ezzel együtt járási hivatalok jöttek létre, amelyek az önkormányzati munka egy – nem túl nagy – hányadát átvállalták.
A hivatal jelenlegi alkalmazottai közül a legrégebben itt dolgozó munkatárs Hornungné
Szélig Mária, aki az igazgatásügyi és szociális ellátással valamint az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokat végzi immár 20 éve. Az adó-, munka-, és pénzügyekkel kapcsolatos munkát Emmertné Csiki Adrienn 2001 óta látja el. A tisztaságért 1992 és 2009 között János Károlyné volt a felelős nemcsak a hivatalban, de az orvosi rendelőben és más intézményekben is. A hivatalban serénykedik 8 éve Görcs Jánosné, aki az időseknek visz minden nap ebédet, emellett a Faluház takarításáról is gondoskodik.
A település rendjéért, a temető gondozásáért, az intézmények berendezéseinek működéséért Andebank Ferenc a felelős 20 éve. Mindig van egy állandó alkalmazott, aki ebben segít neki. Ő koordinálja a közmunkások tevékenységét is.
Az előzőekből jól látszik, bármilyen átszervezésnek, hatalmi intézkedésnek lettek áldozatai a hivatal dolgozói, mindig a község érdekeit szem előtt tartva, településüket, az itt lakókat szeretve, jó gazda módjára igyekeztek tevékenykedni, amely előbb-utóbb meghozta vagy meghozza a gyümölcsét. Ez a remény tartja életben a jelenleg itt dolgozók jövőbe vetett hitét is.

Friedrichné Fazekas Mária

A képviselő-testület tagjai 1990-től 2018-ig

1990-1994
Polgármester: Schütz József
Képviselők: Martényi János, helyett e 1991-től Pencz József
Csiki Vince
Flódung Péter
Guszmann Ferenc
Kiss Istvánné
Ritzl József
Takács Gábor

1994-1998
Polgármester: Schütz József
Alpolgármester: Ritzl József
Képviselők: Csiki Vince
Flódung Péter
Friedrichné Fazekas Mária
Guszmann Ferenc
Jordán József
Takács Gábor

1998-2002
Polgármester: Schütz József
Alpolgármester: Dr. Borbáth Ilona
Képviselők: Friedrichné Fazekas Mária
Gungl Antal
Guszmann Ferenc
Jordán József
Martényi János
Ritzl József

2002-2006
Polgármester: Schütz József
Alpolgármester: Kiss Istvánné
Képviselők: Martini Márton, helyette 2004. áprilistól Nyírő Árpád
Jordán József
Friedrichné Fazekas Mária, helyette 2004. áprilistól Krizmájer Ádámné
Martényi János, 2002. decembertől Kovács Bálint, helyette 2004. áprilistól Linder Csaba
Guszmann Ferenc
Ritzl Józsefné

2006-2010
Polgármester: Jordán József
Alpolgármester: Friedrichné Fazekas Mária
Képviselők: Bajnáczkiné Fazekas Veronika
Csibi Géza
Czirják József
Gungl Antal
Ifj. Aszmann Károly
Ritzl Róbert

2010–2014
Polgármester: Friedrichné Fazekas Mária
Alpolgármester: Jordán József
Képviselők: Csibi Géza
Czirják József
Dr. Dávid Sarolta – helyette 2013. jan. 1-től ifj. Aszmann Károly.
Feledi Roland
Ritzl Róbert

2014-2018
Polgármester: Ritzl Róbert
Alpolgármester: Friedrichné Fazekas Mária
Képviselők: Feledi Roland
Jordán Attila
Szitás Tibor


A Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetői 2006-2018-ig

2006-2010
Becze Dóra
Ginter Klára
Krizmájer Ádámné
Martini Márton

2010-2014
Lichtmesz József
Martényi János
Ritzl Józsefné
Takács Veronika

2014-2018
Ritzl Józsefné
Lichtmesz József
Martényi János