Köszöntő falunapra 2012. 07. 12.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Egybegyűltek!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az önkormányzat és a képviselő-testület nevében abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt ünnepelni településünk legjelesebb napján. Ahol művészeti csoportjaink csodálatos előadásai mellett a képviselő-testület által javasolt, a faluért, a nemzetiségükért végzett tevékenységükért, a hagyományok ápolásáért kitüntetések átadására is sor kerül.
Szent Pál apostol azt mondta:”Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”. A mi kis falunk is így gondolkodik. Ezért jöhetett létre az a gyönyörű kiállítás, régi szakmák képviselőinek eszközeiről, tevékenységéről, ezért kerülhetett látogatható állapotba a Tájház, ezért lehetünk részesei csoportjaink által szervezett csodálatos programoknak. Ezért érdemes és szükséges tennünk a tágabb értelemben vett közösségünkért, a településünkért. És ezért hívjuk meg évről-évre már 6. alkalommal a községünkből elszármazottakat. Lehet, hogy az elküldött közel 500 meghívott vendég közül sokan nem tudnak eljönni, de mi változatlanul örülünk azoknak, akik rászánják az idejüket, pénzüket, energiájukat és ellátogatnak hozzánk. Mi azt keressük, ami összeköt bennünket. Már biztosan ígérhetem nekik és a többieknek, jövőre is meg szeretnénk őket hívni. Annál is inkább, mert önzetlen támogatói segítséggel valósulhat meg a kezdetektől. Néhány nappal ezelőtt egy újságíró látogatott el a még nem teljesen kész tájházunkba és azt mondta: „ezt a falut önzetlenül adakozó, összetartó emberek kell, hogy lakják, különben nem sikerült volna ilyen sok értékes berendezési tárgyat, textíliát és sok mást összegyűjteniük.” Teljes mértékben egyet kell értenünk véleményével. Erre az összetartásra büszkének kell lennünk és meg kell őriznünk.
A boldogságunk kulcsa a saját kezünkben van, gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tennie valamit képességei és tudása szerint az egyéni és közös boldogulásunkhoz. És úgy érzem, mindenki hozzá is teszi a magáét nem csekély mértékben. Itt szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, cégeknek és egyéni vállalkozóknak, családoknak támogatásukért, azért a nagyvonalú segítség-nyújtásért, amely nélkül nem tudnának ilyen színvonalon megvalósulni falunapi rendezvényeink. És itt szeretném megköszönni csoportjainknak, előadóinknak, közreműködőknek, segítőknek a munkáját, akik bármilyen módon hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez, mert jól tudjuk, egyedül, az Önök aktív részvétele nélkül nem lehet képes senki egy ilyen esemény létrehozására. És itt kell hálánkat kifejeznünk mindazon helyi lakosoknak is, akik portájukat az átlagosnál is jobban kicsinosítva, virágoskertjüket rendberakva, lelkük feldíszítése mellett, környezetüket is megszépítve várták ezt a hétvégét. Mindannyiuknak köszönöm, hogy a maximumot hozták ki magukból. „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”- írta Jókai Mór. Azt gondolom, az itt jelenlévők tudják, honnan indultunk el. Azt is tudják, meddig mentünk. De még messzire kell jutnunk együtt, karöltve, egymást segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul tűztünk ki magunk elé.

Vágyaink teljesüléséhez kívánok mindannyiunknak sok erőt, derűt, jó egészséget, békességet!
Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor egy év múlva!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Palotabozsok, 2012. 08. 12.