Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018

Palotabozsok Község Önkormányzatának  Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 elkészült, erre a sorra kattintva letölthető.

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ............................................................................................................... 4
Bevezetés ....................................................................................................................................................... 4
A település bemutatása ................................................................................................................................. 4
Értékeink, küldetésünk ................................................................................................................................ 11
Célok ............................................................................................................................................................ 11
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) .................................................................... 13
1. Jogszabályi háttér bemutatása ............................................................................................................. 13
2. Stratégiai környezet bemutatása ......................................................................................................... 15
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ................................................... 16
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység .......................................................... 34
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ........................................................................................................ 54
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége .................................................................................................. 61
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................... 64
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása .................................................................................................................................... 67
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ................................................................................ 70
1. A HEP IT részletei .................................................................................................................................. 71
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése ................................................................................. 71
A beavatkozások megvalósítói.............................................................................................................. 72
Jövőképünk ........................................................................................................................................... 74
Az intézkedési területek részletes kifejtése.......................................................................................... 74
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ............................. 89
3. Megvalósítás......................................................................................................................................... 99
A megvalósítás előkészítése ................................................................................................................. 99
A megvalósítás folyamata ..................................................................................................................... 99
Monitoring és visszacsatolás .............................................................................................................. 100
Nyilvánosság ....................................................................................................................................... 100
Érvényesülés, módosítás .................................................................................................................... 102
4. Elfogadás módja és dátuma ............................................................................................................... 103