12. szám

Önkormányzati hírek

Az idei tanévben is vállalja az önkormányzat a felsőfokú tanulmányaikat végző bozsoki diákok támogatását. A Bursa Hungarica szociális rászorultság alapján megítélhető ösztöndíjat 13 nappali tanulmányait végző diák kérvényezte és mindannyian meg is kapják.
Talán Önök is jártak úgy, hogy a szennyvíz elvezető lefolyóba véletlenül bekerülő idegen anyag dugulást eredményezett a rendszerben és pénzbe került annak eltávolítása, kitisztítása. Sajnos évek óta kapunk rendszeresen jelzéseket amiatt, hogy a község szennyvízgyűjtő csatornájába oda nem való tárgyak, dolgok (állati tetemek) kerülnek, amelyek aztán az átemelő szivattyúk elromlásához vezetnek. Ennek költségeit minden esetben az önkormányzatra terhelik. Most sem volt másképp. A községben két (Kossuth u., Rákóczi u.) átemelő szivattyúját kellett kicserélni annak érdekében, hogy a szennyvíz elvezetése normálisan történhessen meg, s ne visszafelé teljen fel a rendszer. Ez 1,6 millió forintjába került a községnek. Ennyivel kevesebb jut sajnos szociális és egyéb támogatásokra. Tisztelettel kérem Önöket, ne tegyenek az elvezető csőrendszerbe olyan tárgyakat, eszközöket, amelyek kukába, vagy trágyagödörbe, vagy máshová valók! Vigyázzunk a szennyvízelvezető rendszerünkre (is), mert mindannyiunkat keményen sújtják az ott keletkező károk! Nem beszélve a sok bosszúságról, amely ezeknek a problémáknak felderítésével és megoldásával jár együtt.
A polgármester Mohácson a Véradó Állomás meghívására egy ünnepségen vett részt, ahol több bozsoki sokszoros véradót is köszöntöttek. Megköszönték a véradóknak az önzetlen segítségnyújtást, a polgármestereket pedig arra bíztatták, hogy minél több önkéntes véradót „toborozzanak” az életmentő beavatkozásokhoz.
Köszönjük a Polgárőr Egyesületnek és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Mikulás-csomagok felajánlását. És természetesen a Mikulásnak is hálásak vagyunk, amiért hosszú évek óta lelkesen vállalja a csomagok szétosztását gyönyörű öltözetében és szerez sok kicsi és nagyobbacska gyermek számára örömöt évről-évre. A segítőknek is köszönet a finom zsíros kenyérért és meleg teáért, a Kerner – Kohl családnak a forralt borért, Flódung Kristófnak a tábortűzhöz felajánlott fát.
Köszönjük Schütz Józsefnek a falu karácsonyfáját.
Tisztelt Bozsokiak!
Advent heteiben és a karácsonyig hátralévő néhány napban az őrült rohanásaink és féktelen vásárlásaink közepette álljunk meg egy kis időre és gondoljunk ennek az időszaknak az értelmére. A kis Jézus eljövetelére, a Megváltó érkezésére. Ragyogja be lelkünk megtisztulása az év hátralévő napjait, a szeretet és békesség járja át bensőnket!
Ezúton kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet a Palotabozsoki Képviselő-testület és Önkormányzat nevében!

Friedrichné Fazekas Mária, alpolgármester

Palotabozsoki Amatőr Színjátszók előadása

November 29-én mutatták be a színjátszók egy csokorba gyűjtve a régebbi és az újabb vidám jeleneteiket bozsoki közönségüknek. Hónapok óta készültek arra, hogy egy délután keretében vidám szórakozást nyújtsanak. A nevetés, a taps most sem maradt el. Gratulálunk!
Köszönjük a felajánlott támogatásokat, mely megkönnyíti további munkájukat.

Ünnepvárás

December 3.: Nemes László zenés műsora gyerekeknek

A karácsonyi készülődés első programjára a gyerekeket vártuk. Az érdeklődők egy igazán jól sikerült zenés műsor aktív részeseivé válhattak. A meséket, verseket, dalokat a tél témakörére fűzte fel az előadó. A kíváncsi hópelyhek pórul jártak a városban, az unokák segítettek a nagymamának a hósöprésben, megtanultuk a madáretetés szabályait. Mindezt igényes díszletekkel és kellékekkel, sok zenével, daltanulással, nevetéssel. Még a legkisebbek is bátran vállaltak egy-egy szerepet ebben az oldott hangulatban.
Az előadás költségeit a Csorba Győző Könyvtár fedezte.
Kár, hogy azok a gyerekek, akik már nem a bozsoki alsó tagozatra járnak nem jöttek el.

December 5.: Mikulás ünnepség

Magasra csaptak már a tábortűz lángjai, mikor az idén is megérkezett hozzánk a Mikulás. A gyerekek izgatottan gyűltek köré, kezdetben félve, majd egyre hangosabban énekeltek a Mikulásnak. Jutalmul minden 14 év alatti bozsoki gyerek kapott egy- egy csomagot néhány személyre szabott kedves szó, vagy intelem kíséretében. Ajándékosztás után a bátrabbak le is fényképezkedhettek a Mikulással. Míg a gyerekek felszabadultan szaladgáltak a tábortűz fényében, kísérőiknek jólesett a forraltbor, tea és zsíroskenyér.

December 7.: Barkácsdélután

Nagy sikerrel rendeztük meg az idén a karácsonyi barkácsdélutánt. A gyerekek mellett nemcsak anyukák, nagymamák, hanem az apukák is lelkesen készítettek el egy-egy szép munkadarabot. Lehetett gyöngyöt fűzni, mézeskalácsot díszíteni, gipszformát és mogyorót festeni, karkötőt és rénszarvast készíteni, az óvodások egyszerű kis díszekkel próbálkozhattak.
Köszönjük az iskola és óvoda pedagógusainak és Jordánné Kovács Klárának, hogy évről- évre ilyen lelkesen, mindig új ötletekkel vesznek rész a barkácsdélután lebonyolításában.

December 10.: Karácsonyi műsor a nyugdíjasoknak

Az iskolások színdarabjával kezdődött a nyugdíjasoknak rendezett karácsonyi műsor. Nagy izgalommal, sokat készült a négy gyerek Hilda tanár néni irányításával erre az alkalomra, hiszen a német szöveget megtanulni nem volt kis feladat.
Az óvodások betlehemi műsort adtak elő, és már a színpadra való kiállásuk is mosolyt csalt mindenki arcára. Csillagok, pásztorok, királyok, angyalok, kisbárány, Mária és József: mind-mind látványos, egyszerű jelmezekben igazán karácsonyi hangulatot idéztek a szívekbe.
Köszönjük a pedagógusoknak a felkészítő munkát.

December 14.: Karácsonyi hangverseny

A karácsonyi készülődés utolsó, legünnepélyesebb eseménye a katolikus templomban került megrendezésre. Itt léptek fel egy-egy zeneszámmal a zeneiskola növendékei és karácsonyi dalokat adtak elő a helyi kórusok. A templom előtt élő betlehem és szeretetvendégség várta a résztvevőket.
 

Péter Klára

Egyházközség hírei

2014. december 14-én délután újra – immár harmadik alkalommal - „adventi fények” ragyogták be a templom előtti teret, ahol betlehemi istálló került felállításra ember nagyságú bábukkal, élő állatokkal.
A szabadtéri adventi koszorún 3 gyertya égett, jelezve, hogy közeledik a karácsony, a Megváltó születésének ünnepe.
A templomban a zenésznövendékek színvonalas műsort adtak elő, amit a helyi kórusok műsora, valamint a templom előtti téren Ritzl Benjamin és Szekeres Gábor trombitajátéka színesített.
Mindeközben a templom előtti asztaloknál szeretetvendégségre vártuk a falu lakosságát egy kis zsíroskenyérrel, sültkrumplival, pogácsával, süteménnyel, valamint forró teával és forraltborral.
Szívesen és köszönettel fogadtuk az adományokat, melyeket a gyerekek nyári táborozására fordítunk. A befolyt összeg 118.385.- Ft, melyet hálásan köszönünk minden adományozónak, bármilyen összeggel is járult hozzá.
Köszönjük továbbá a gyermekek ajándékaira felajánlott összeget, a természetbeni adományokat (aprósütemény, zsíroskenyér, kalács, krumpli, gyümölcs, bor) a kétkezi munkát a betlehem és a kiszolgáló asztalok felállításához, a rendezvény lebonyolításában résztvevők segítségét és azt, hogy élő állatok is kerültek a betlehem köré.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki eljött a műsorra. Úgy gondolom, hogy ezen az estébe hajló adventi délutánon mindenki jól érezte magát. Kívánom, hogy az adventi fények ne csak a templomteret, hanem minden család otthonát is ragyogják be.
Itt szeretnénk még köszönetet mondani minden jó érzésű embernek, aki adományaival az alsószentmártoni nehéz sorsú embereket segítette. Reméljük ezzel mi is hozzájárultunk az ünnepük szebbé tételéhez. A Jóisten fizesse meg jóságukat!

Karácsonyi miserend a következő:
december 24-én, éjfélkor igeliturgia.
december 25-én 3/4 10-kor szentmise.
december 26-án 9 órakor igeliturgia.

Közeledik a karácsony. Az egyházközségi képviselőtestület nevében ezúton kívánok mindenkinek kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt!

Németh Lívia

Meghívó

70 éve lesz, hogy karácsony másnapján a Szovjetunióba hurcolták a fiatal sváb lányokat és asszonyokat, csupán a származásuk miatt, jóvátételi munkára
 2014. december 26-án, pénteken 14.00 órakor csendes gyertyagyújtással indul a megemlékezés Pécsett a Székesegyházban, majd közvetlen utána 15.00 órakor kétnyelvű püspöki szentmise lesz, melyet dr. Udvardy György püspök és Wigand István az egyházmegye nemzetiségi referense celebrálnak. A misén közreműködik a Véméndi Német Nemzetiségi Kórus és Fúvószenekar.
 Megfelelő számú jelentkező esetén buszok indulnak több helyről, hogy mindenki el tudjon jönni a megemlékezésre. A költségeket a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetség állja.

Legkésőbb december 20-ig (szombat) jelezzék részvételi szándékukat Ritzl Józsefnénél vagy Péter Kláránál.

„Van a csoda… Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek… Ez a karácsony csodája.”

(Csitáry-Hock Tamás)

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT,
SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!