3. szám

Önkormányzati hírek

Sok évvel ezelőtt, ha valakinek elégetni való szemete keletkezett, saját maga dönthetett arról mikor tüzeli el azt, hiszen nem volt semmilyen tilalom a tűzgyújtásra. Aztán néhány éve az Önök jelzései és kívánsága szerint önkormányzati rendeletet alkottunk a szemét égetésének időbeli korlátozása céljából. Eszerint az év minden időszakában, péntekenként 800 és 1700 között bárki rakhat tüzet saját ingatlanán és szabadulhat meg felesleges éghető holmijától. Azonban az utóbbi időkben mintha csak kevesen törődnének az előírt szabályzattal, sokan maguk döntik el, mikor égetnek.
Ezúton (is) kérjük Önöket, hogy pénteken rakjanak tüzet, hiszen akkor értelmetlen bármilyen szabályozás, ha azt nem tartják be!
Másik „örökzöld” téma: a temetőben (ahol az önkormányzati fiúk elégetik a száraz ágakat, virágokat és koszorúkat) időről-időre szemetet hordanak oda községünk lakói közül néhányan. Legutóbb bálamadzaggal összekötött rőzsét hordott oda valaki, nem tudni milyen meggondolásból. Tisztelettel kérjük renitens lakótársainkat, ne gondolják, hogy az szemétlerakó és ne vigyék oda hulladékaikat! A húsvéti ünnepek előtt még a temető tavaszi rendbe tétele is megtörténik.
Március 18-án 14 fő kezdte meg vállalt közmunkáját. Az állomást és környékét már valamelyest rendbe tették, az épület felújításához az építőanyagot megrendelték. A szerződéses alkalmazottak teljes költségét az állam finanszírozza, sőt az összköltség 10 % - ának önkormányzat általi átvállalásával még egy MTZ 82.0 típusú traktort is vásárolhat a község. Ez igen örvendetes, hiszen a gépi erő sokat segíthet feladataink elvégzésében.
Az óvodaudvar tavaly elkezdett felújításának utolsó fázisait végzik el az elkövetkező hetekben: térkővel rakják le azt a felületet, amely a tönkrement járdát váltja ki.
A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából ezúton kívánok a magam és képviselőtársaim nevében, minden kedves olvasónknak áldott, békés húsvéti ünnepeket, a lányoknak pedig sok locsolót!

Friedrichné Fazekas Mária, alpolgármester

A palotabozsoki iskola márciusi hírei

A tavaszi időszak legtöbb esetben kihívások sora egy iskola életében. Sok-sok program, verseny, esemény ünnep megszervezése hárult ránk is az elmúlt napokban.
Március 3-án az iskolák vezetői Himesházán találkoztak, ahol az ott folyó pályázati projekt bemutatása történt. Megbizonyosodhattunk róla, hogy egy kistelepülés kulturális életében mennyire fontos sarokkő az iskola. Sajnos, mi már a gyermeklétszám csökkenésének következményeiről számolhattunk be.
Március 6-án Dunaszekcsőre vittük tanítványainkat. A hagyományosan megrendezett Ákos Jánosné vers- és prózamondó versenyen mérték össze tudásukat a dunaszekcsői, sombereki, és palotabozsoki gyerekek. Szép eredményekkel és kellemes élményekkel tértünk haza. Versmondó kategóriában Barabás Blanka 2. helyezett lett. Felkészítője Ferencz Emília volt. A prózamondók közül Szőke Liliána bizonyult a legjobbnak, első lett. Felkészítője Guszmann Józsefné volt.
Március 9-én iskolánkban immár ötödik alkalommal rendeztük meg a Csiki Vincéné Megyei Szépolvasási Emlékversenyt. A megye 28 harmadik osztályos tanulója mérte össze tudását. A megnyitón a Mohácsi Tankerület tanügyi referense, Szenn Katalin köszöntötte az egybegyűlteket. Iskolánk tanulói rövid műsorral köszöntötték a versenyzőket. Csomborné Predács Katalin, a Mohácsi Jenő Könyvtár megbízott igazgatója választotta ki a versenyszövegeket, melyet előzetes felkészülés után olvastak fel a versenyzők. A verseny eredménye a következő lett:

1. Paik Renáta

PTE Deák Gyakorló Gimn. és Ált. Isk.

Felkészítője: Garamszegi Rita

2. Haramza Hunor

Mohács T. Á. I. Széchenyi

Felkészítője:Katonáné Steindl Viktória

3. Bánky Botond

PTE Deák gyakorló Gimn. és Ált. Isk.

Garamszegi Rita

4. Garami Anna

Ciszterci Nevelési Központ

Benkovichné Farkas Edith

5. Denkinger József

Ciszterci Nevelési Központ

Helstáb Edit

6. Baráth Kata

Mohács T. Á. I. Széchenyi

Katonáné Steindl Viktória

Különdíjas: Bihercz Petra

Aczél Lúcia

SÁI és AMI Dunaszekcső

Mohács Széchenyi

Emmert Józsefné

Engertné Bajor Katalin

A versenyzők és a kísérő nevelők is pozitívan nyilatkoztak az iskoláról, a szervezésről. Még a napokban is kaptunk köszönő leveleket, ami megerősít bennünket abban, hogy érdemes energiát fektetni egy ilyen volumenű program szervezésébe.

A március 15-ét az óvodásokkal együtt ünnepeltük. A kollégák játékos sorversenyt szerveztek a kicsiknek.
Március 16-án indult a lovas oktatás. Az első alkalommal a kísérő nevelőket fogadták, és tájékoztatást tartottak a foglalkozások menetéről. Március 23-tól kezdve hetente minden tanulónk heti két órát lovagolhat teljesen ingyen. Nagyon örülünk a lehetőségnek, mert kevés iskolában adatik meg, hogy minden iskolás részese lehet ilyen képzésnek.

Kedves Szülők!
Március 31- én, kedden 10 órától nyílt napot tartunk az általános iskolában, melyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Guszmann Józsefné, igazgató

Palotabozsoki Óvoda hírei

A Palotabozsoki Óvoda 2013. július 1-től ismét önálló intézményként működik. Jelenleg 20 gyermek jár az óvodába, 4 kis -, 9 középső-, 7 nagy csoportos. Közülük 7-en mennek szeptemberben iskolába. A következő nevelési évben, szeptembertől folyamatosan 8 új kisgyermek érkezése várható.
Március 7-én került megrendezésre jótékonysági céllal a Nőnapi Bál. A szülők a januári szülői értekezleten döntöttek arról, hogy tenni kellene valamit azért, hogy pénzt gyűjtsünk az udvari játékok fejlesztésére. Az elhatározást tett követte, beindult a szervezőmunka, ötletek sokasága vetődött fel, mit, hogyan és kivel kellene megvalósítani. Az egész falu megmozdult, nagyon sokan segítettek, az óvoda szülői és nevelői közössége egységesen vállalta a feladatokat. Felsorolni is nehéz, (talán lehetetlen, hogy senki se maradjon ki) hogy kik segítettek. A teljesség igénye nélkül köszönjük: az önkormányzatnak a Faluház ingyenes használatát, a pék, az Ági bolt, Ritzl Róbert a büfé ételeinek, italainak beszerzési áron adását, a temérdek tombolanyeremény felajánlójának (a bálban név szerint olvasható volt), a finom édességek sütőinek, a lebonyolítás minden előkészítőjének és segítőjének, a támogatói jegyek vásárlóinak (hosszú listájuk az óvodában megtekinthető), a bálon résztvevőknek, az óvodás gyerekeknek, akik minden bálba érkező hölgynek egy szál hóvirágot készítettek. A szóbeli köszönetek után minden támogatónknak ezúton is kifejezzük hálánkat a segítségért. A remek hangulatú bál bevétele 507 600 Ft. Ehhez az összeghez még a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar Dalkör is hozzátett, akiknek szívből köszönjük a nagylelkű támogatást. Most így már bátran megkezdhettük az elképzelt fészekhinta beszerzését, telepítését.
Örömmel vesszük, hogy az önkormányzat munkásai folytatják udvarunk felújítását. Tereprendezés után elkezdődhet az udvari kijárattól a volt „homokház”- ig húzódó terület térkövezése, és az új homokozó elkészítése, a drótkerítés cseréje. Ha minden a terv szerint alakul, egy jól használható, biztonságos, szép udvarnak örülhetünk mindannyian.
Óvodánk életének néhány eseményét szeretném megosztani a tisztelt olvasóval.
Március 10-én Sombereken a Léghajó Színház előadásában a Furulyás Palkó című mesét néztük meg. Évente 2-3 alkalommal lehetőségünk van a Sombereki Óvodába látogatni valamilyen mesedarabot megnézni a helyi és a görcsönydobokai gyerekekkel együtt. Odautazásunk az önkormányzat buszával történik, aminek rendelkezésünkre bocsátását ezúton is köszönjük.
Március 13-án, az iskolásokkal együtt a tornateremben ünnepeltük meg március 15-ét. Az ünnephez méltóan mindannyian kokárdát viseltünk. A tanító nénik érdekes versenyeket szerveztek. Lehetett hokiütővel huszárként lovagolni, akadályokon át fontos híreket vinni, ágyúgolyókkal célba dobni. Az ovisok nagyon élvezték a „huszáros” játékokat, a versenyzést, a kedves ajándékot és okleveleket, amit ünnepi dalok és versek előadásával köszöntünk meg.

Március 26. és április 1. között a TÁMOP-3.1.4. kompetencia alapú nevelés pályázat keretében témahetet tartunk, a Természet ébredése témakörben. Ez idő alatt minden foglalkozás, tevékenység a tavaszvárás és a Húsvét jegyében telik.
Március 31-én az iskola hívja az iskolába készülő gyermekeket és szüleiket a Palotabozsoki Iskolát bemutató nyílt napra, aminek keretében betekintést kaphatnak az iskola életébe, munkájába és lehetőségeibe.
Április 16-17-én kerül sor az általános iskolai beiratkozásra. Tankötelessé a 2009. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak, akiket a szülő köteles beíratni.
Ezekben a napokban kerül sor az óvodai beíratásra is, amiről minden érintett szülő tájékoztatást kap. E szerint a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született gyermekek beíratása történik. A közoktatási törvény szerint az óvodába járás 3 éves kortól kötelező, de 2 és fél évtől már felvehető a gyermek az óvodába.

Krizmájer Ádámné, óvodavezető

Házi hangverseny

Március 18-án ismét a Faluház adott helyet a helyi zeneiskolás „művészpalántáknak”, hogy szüleik, nagyszüleik előtt bemutassák tehetségüket. Tanáraik egy- egy zenemű előadására készítették fel diákjukat, melyet választott hangszerükkel egyénileg adtak elő. Jó alkalom ez arra, hogy a gyerekek szokják a közönség előtti szereplést. Dobos József tanár úr köszönetet mondott a szülőknek a zenekar munkájának támogatásáért.

Színházlátogatás

Március 20-án egy lelkes kis csapat Mohácsra utazott, ahol a Lili bárónő című Lehár operettet láthatták. A Dáma Díva Művészeti Társaság játéka nagy sikert aratott. Az előadás után a nézők pezsgővel koccinthattak, beszélgethettek a színészekkel, autogrammot kérhettek a műsorfüzetbe. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a falu buszával lehetővé tette az utazást, és Csibi Gézának, hogy vállalta a sofőrködést.

Péter Klára

Sport

A felnőtt csapat idei meccseredményei:
Véménd-Palotabozsok: 1:3
Somberek- Palotabozsok. 2:2
Boda-Palotabozsok: 2:0
Drávaszabolcs-Palotabozsok: 1:1

HAJRÁ BOZSOK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!