9. szám

Önkormányzati hírek

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek falunapi rendezvényeinken.
Templomi ünnepségünkön újra megszólalt az orgona, Martini Márton és Király Csaba játékában gyönyörködhettünk. Ekkor került átadásra a „Palotabozsokért” Plakett, melyet az idén Flódung Kristóf kapott. Flódung Kristóf a Palotabozsokon működő Európai Kádárok Kft. vezetőjeként a község egyik fő foglalkoztatójaként jelentősen hozzájárult a település fejlődéséhez, hagyományainak megőrzéséhez valamint Palotabozsok jó hírének terjesztéséhez.
A Palotabozsokért Plakettet tevékeny életútja elismeréseként adományozta Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete.
A legtöbben (a vacsorán és a bálon kívül) talán „Trabarna” előadásán vettek részt, egy önfeledt, szórakoztató órát töltve a humoristával. Még az éjszakai eső sem fogott ki a bálozókon, a terembe húzódva onnan folytatták, ahol előzőleg kinn abbahagyták. A vasárnapi, Rókus-kápolnánál tartott misén is szép számmal voltak jelen. Kálnáról, a partnertelepülésünkről is ellátogatott egy négytagú küldöttség, eleget téve meghívásunknak. Idén nem kértünk anyagi segítséget a rendezvény lebonyolításához, ezért különösen hálásak vagyunk támogatóinknak. Ők az alábbiak: Palotabozsoki Zrt., Bogádhús Kft., Bátgrill Kft., Jordán és Jordán Kft., Friedrich Balázs és Friedrich József.

Falunapra készült el a Faluház felirata, melyet Garami Zsuzsa, Pécsett született keramikus készített el. Zsuzsa Hollandiában él férjével és lányával, de sokat tartózkodik Palotabozsokon is. A betűket ajándékba kaptuk, köszönjük a felajánlást. A kis kerámialapok felragasztásában Szemerédi Zsuzsa volt a segítségére, köszönjük az ő munkáját is.
Köszönettel tartozunk Neumeiszter Hildának, Hofstädter Henrikné, Marikának és Kohl Lőrincné, Évának, akik a gyerekek délutáni kreatív foglalkozásainak irányítását vállalták.
Köszönet illeti azokat az önkormányzati dolgozókat is, akik rengeteget tettek a falunapi rendezvény sikeres lebonyolításáért.
Talán többünket gyötört már rendelési időn túl vagy hétvégén fogfájás, amelynek enyhítésére napokat kellett várnunk. Nos, mostantól fogva nem kell sokáig szenvednünk tőle, mert az önkormányzat megállapodást kötött dr. Dudás Béla Villány, Oportó u. 3. sz. alatt rendelő fogorvossal, aki ügyeletet tart a sürgős ellátásra szorulóknak hétköznaponként 16.00 órától és hétvégén. Telefonszám: 72/492-713. Az ellátás ingyenes, az Egészségpénztár finanszírozza.
A képviselőtestület döntést hozott a 21 személyes IVECO típusú kisbusz eladására vonatkozóan. Mindig komoly problémát okozott a buszvezető megtalálása valamint a jármű fenntartási költsége. Az éves kötelező ráfordítás összege elérte a félmillió forintot. Nem beszélve arról, hogy - pályázatok révén - a közeljövőben 2 db kilenc személyes buszt is szolgálatba állítunk.
A szelektív hulladékgyűjtők környezetében időnként áldatlan állapotok uralkodnak. Ezért tisztelettel kérem Önöket, hogy a tárolók mellé, ha már azok megteltek, ne tegyenek hulladékot, mert azt gyakran szanaszét hordja a szél. Ha tehetik, várják meg a tartalmának elszállítását.
Az idei lomtalanítás október 7-én lesz. A társaság által tévesen kiküldött körlevéllel ellentétben a lomok elszállítása a megszokott módon történik.
A közmunkások savanyúságot készítenek, paprikát fűznek, paradicsomot főznek és még számos olyan munkát végeznek, amelyet háziasszonyok a saját háztartásukban is naponta. Reményeink szerint közösségi rendezvényeinken fogyaszthatjuk ezeket a jövőben.

Friedrichné Fazekas Mária, alpolgármester

Egyházközség hírei

Augusztus 15-én tartottuk az idei falunapot. Erre az alkalomra készült el a templom orgonájának felújítása, így a délelőtti szentmise keretében került sor ünnepélyes felavatására.
Erre az alkalomra a községünkben jól ismert orgonaművész, Király Csaba is elfogadta a meghívásunkat, és virtuóz játékával mindenkit elvarázsolt. A templomi kórust Martini Márton kísérte a felújított orgonán, akinek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.
Délután ünnepélyes keretek között került sor a Palotabozsokért Plakett átadására.
Vasárnap Szent Rókus ünnepét a kápolnánál tartottuk.
Az orgonát Zakariás János orgonaépítő mester javította. A költségekhez 100 000 Ft-tal járult hozzá a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az erre a célra szervezett gyűjtésből 54 300 Ft jött össze.

Németh Lívia

Összefogással a kerékpárútért!

A Bátaszék-Pécsvárad vasútvonal által érintett önkormányzatok szeretnék, ha a megszüntetett vasútvonal nyomvonalán kerékpárút épülne. Szeptember 20-án a települések összefogásával egy közös program várja a jelentkezőket. Mindenki az állóképességének megfelelő táv teljesítésével nevezhet a túrára. A különböző állomásokról induló résztvevők karszalagot kapnak, és Véménden, a sportpályán ebéddel és egy itallal várják őket. (Igény esetén a jelentkezőket busszal elvisszük a mohácsi, vagy a bátaszéki indulóponthoz.)
KÉRJÜK, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT SZEPTEMBER 14-IG JELEZZE AZ ÖNKORMÁNYZATON, VAGY TELEFONON! ( 341-322, 30-617-3820)

Idősek napja

Idén október 5-én, hétfőn 15.30 órakor tartjuk hagyományos „Idősek napi” rendezvényünket.
A műsorban fellépnek Tóth Éva és Leblanc Győző: „Túl az Óperencián…” című operett-nosztalgia-nóta műsorukkal.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

69 év múlva, ismét Palotabozsokon

/Dr. Kovács Antal élménybeszámolójának folytatása/

A templomból kijövet utunk Heilmannék régi otthonához, gyermekkori nyaralásom színhelyére vezetett. Heilmannék hajdani otthona ugyan még áll, de nem ismertem volna rá, ha nem azon a helyen találjuk, ahol gyermekkori emlékeimben örökre megmaradt. Ugyan az utcai homlokzat a keskeny, színes üveg ablakokkal díszített kapujával még a régi, de a hosszú, oszlopos verandából már csak néhány oszlop áll, s az udvar is inkább egy botanikai oktató kert benyomását kelti, tele a legkülönfélébb virágokkal, sövényekkel és lugassal. Nagyon szép ez az udvar! Berecz Lajos és felesége, Irénke nagy műgonddal ápolják a növényeket. Minket szívélyesen fogadtak és fölséges pogácsával, remek pálinkával, borral kínáltak.
Kérésemre ezután felmentünk a falura és a környékre szép kilátást nyújtó temetőbe is, hogy Jóska szüleinek sírjánál mondjak köszönetet szeretetükért és imádkozzam lelki üdvükért. Emlékezetem szerint, orgonabokrok alkotta sövény vitt fel valaha a temető kapujáig, amelynek most csak itt-ott találtuk nyomát. Meg is jegyeztem, emlékszik-e még Jóska a kőrisbogarakra, amelyek így nyár közepén nyüzsögtek az orgonabokrokon. - Igen, mondta, de ők „büdös bogár”-nak nevezték, mert erős szag áradt belőlük, ha szétnyomták őket. Karcsi ezen bogarak egyéb célokra való alkalmasságát is tudta.
Ámulattal csodáltam meg a temetődomb legmagasabb pontjáról a falura nyíló kilátást! Gyönyörködtem a Golgotához vezető Kálvária 14 stációjában, melyet míves tűzzománc táblákkal díszített a temetőjére büszke falu. A vaslemezen festőzománccal készült gyönyörű stációképek Stekly Zsuzsa, bonyhádi zománcművész keze-munkái. A régi, túlnyomóan egyszerű fakeresztes, vagy egyetlen mészkőlapon a barokk stílű kőkereszttel megjelölt sírok alkotta temetőkertet ma már nem találtam meg. De megható volt látnunk a temető régi sírköveiből létrehozott parcellát, amelyet a falu lakossága társadalmi munkával hozott létre, kifejezve őseik iránti tiszteletüket és hálájukat. A palotabozsoki temető ma az ország talán egyik legszebb, de mindenesetre, a legfölemelőbb sírkertje: mind a három nemzetiség kivette részét kialakításában! Nekem eszembe jutott a Kolozsvár történelmi temetőkertjében, az ősi Házsongárdi temetőben nyugvó magyarok sírjainak sorsa!
Megtekintettük az 1839-ben pusztító pestisjárványt követően épített Rókus-kápolnát. Gyönyörködtünk a tájház gyűjteményében, ahol a sváb, a felvidéki és a bukovinai székelyek ünnepi népviseletét, házi szőtteseit, és lakberendezési tárgyait mutatja be a falu soknemzetiségű lakossága. Van a faluban másik, két gazdag gyűjtemény is, amelyeket most nem volt módunkban megtekinteni. Ezekben Kerner Pál a régi sváb, Bíró Pál a régi magyar paraszti élet és gazdaság teljes vertikumát gyűjtötték össze, az összes hajdani munkaeszközzel és gépekkel együtt.
S egyáltalán, ugyan a falu házainak még jó 40%-át a régi stílusú, egyöntetű sváb házak teszik ki, de az udvarok, utcák elvesztették már régi varázsukat: nyoma sincs a falusi életnek. Nem tartanak ma már a falu lakói tehenet, pláne lovat, vagy bármely lábasjószágot, inkább a sertéshizlaldából, baromfi-feldolgozóból, vagy a városi bevásárló központokból megvett állatok húsát tárolják hűtőládákban. Az istállók és a szérűk elvesztették funkciójukat, többnyire márkás autó áll a gépek és szekerek helyén. Az udvarokat fűvel vetették be, rózsabokrokat és egzotikus virágokat, fákat és sövényeket láttam mindenfelé. Az aszfaltos utakat szegélyező járdákkal és a közművesítéssel együtt, Palotabozsok egy tökélyre emelt üdülőfalu benyomását keltette bennem, melynek mélységes csöndjét sem a régi kovácsműhely néma épületében, sem az elhagyatott malomban tanyázó baglyok és denevérek nem zavarják. De láttam olyan régi és szépséges sváb stílusú házakat is, amelyek lakosai holland, német–vagy ne is soroljam – itáliai tulajdonosai az év néhány napját, hetét töltik csak Bozsokon, viszont az udvarukban embermagasságúra nőtt a gaz. És láttam az enyészetnek átadott, romos, – valaha díszes, jólétet sugárzó – gazdátlan, vagy méltatlan gazda kezein pusztuló sváb parasztházakat is.
Ugyanígy, fájó szívvel mentünk el a hajdan virágos kerttel övezett régi állomás elhagyatott épülete mellett, ahová Jóskával egykor kijártunk megcsodálni a csengő-bongó, kattogó sorozatokat leadó, sárgaréz távírógépet és a vonatokat, beszélgettünk a minket barátságosan fogadó állomásfőnökkel. Ma már a vasúti síneket benőtte a gaz, s mint azt elmondta Jordán úr, az illegális fémgyűjtők csak azért nem vitték még el azokat, mert a hegesztett síneket nem lehet szétszedni. A Pécs–Pécsvárad–Bátaszék-vasútvonalon 2003-ban megszűnt a személyforgalom. Még 100 évet sem ért meg az 1914-ben létesült vasútvonal, melynek vasútállomása volt a csinos, emeletes épület, mely ma már életveszélyes állapotban van. A vasútvonal megszűnését ellentételezné a 2010-re megépült M6-os autópálya.

/folytatjuk/

BÚCSÚZUNK

Hirtelen halálod megrendített bennünket. Fájdalommal őrizzük emlékedet.
Akik nem tudnak feledni: óvodások, kollégák, szülők, önkormányzati dolgozók

„Itt állunk mind, úgy hallgatunk.
Mit mondhatnánk? Nincs szavunk.
Szíved nem él, hová lettél?
Egyedül mentél.

Már csak emlék, kedves a kép,
Úgy nevettünk, nem oly rég.
Tiéd sok tárgy, velünk maradt.
Itt voltál, igaz.

Megrendülten gondolunk rád,
Nem hisszük el, hogy nincs tovább.
Lehunyt szemed nem látja már:
Mindenütt virág.”