10. szám

Önkormányzati hírek

Szomorúsággal és keserűséggel telt szívvel, de kötelességének megfelelve döntött a képviselő-testület az óvodavezető személyéről. Ketten nyújtottak be pályázatot a megüresedett helyre, akik közül egyhangú szavazás eredményeként Schipp Ferencné Till Zsuzsanna óvónő kapott bizalmat. Jelenleg a sombereki óvodában dolgozik, reméljük nem lesz akadálya az onnan történő távozásának és tevékenysége mielőbbi megkezdésének. A képviselő-testület döntése alapján az iskolában már nem használt digitális táblák egyikét az óvodának ajándékozzuk, mivel azt szeretnénk, ha minél előbb megismerkednének pici gyermekeink a technika ezen vívmányával is.
Az idei Hősök napi megemlékezésünket október 31-én 15.00 órakor kezdődő mise után tervezzük megtartani, az elmúlt évekhez hasonló módon: egy körmenet formájában látogatjuk meg emlékhelyeinket. Először a Kopjafáknál, majd a Hősök szobornál és végül az Elhurcoltakért és kitelepítettekért emlékműnél koszorúzunk és hajtunk fejet áldozataink és hőseink emléke előtt. Ha tehetik, jöjjenek el minél többen, hiszen Palotabozsokon talán nincs olyan család, amelynek ne lett volna elvesztett vagy üldözött tagja az elmúlt háborúkban vagy az azt követő megtorlások során. Emlékezzünk együtt rájuk és hőstetteikre!
Az elmúlt években megszokott módon idén is szervez az önkormányzat óévbúcsúztató szilveszteri mulatságot. A pontos részletekről a későbbi számokban tájékoztatjuk Önöket.

Friedrichné Fazekas Mária, alpolgármester

Kedves Palotabozsokiak!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy várhatóan október 15 –e után - a kiépítéstől függően -, Palotabozsokon a Tarr Kábeltelevízió előfizetői is foghatják majd a Micro Tv (Somberek Tv) adásait. Szombatonként 19.00 órai kezdettel kerül levetítésre egy 1,5 – 3 órás műsor, melyet a hét minden napján 19.00 órai kezdettel megismétlünk.
Műsorszünetek alatt 0- 24 óráig a képújság (közérdekű információk, hirdetések, nyitvatartási idők…stb.) oldalai olvashatóak.
A televíziót a 196.25 MHz –en, C8 –as csatornán lehet majd megtalálni.

Egervári József

Köszönjük!

Ezúton mondunk köszönetet mindazon tisztelt adományozóknak, kik adójuk 1 %-át a Német Énekkarnak ajánlották fel. A magas összeget a falunk német ajkú lakosainak életéről szóló, "Boschok" című könyv újranyomásának költségére használjuk fel.

Palotabozsoki Német Énekkar

Idősek napja

 

Október 5-én tartottuk a Faluházban az Idősek napját, melyre minden 62. életévét betöltött palotabozsoki lakost meghívtunk. A megjelenteket Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester köszöntötte, majd az óvodások kedves kis műsorát láthattuk. A műsor egy nosztalgikus operett- nóta előadással folytatódott. Tóth Éva és Leblanc Győző tolmácsolásában felcsendülő dallamokkal reméljük kellemes szórakozást, kikapcsolódást sikerült biztosítani az ünnepelteknek. A kerek születésnaposokat és házassági évfordulósokat az idén is külön köszöntöttük. Az önkormányzat ajándékait Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester és Ritzl Róbert polgármester adták át. A rendezvényt vacsorával zártuk.

Péter Klára

69 év múlva, ismét Palotabozsokon

/Dr. Kovács Antal élménybeszámolójának befejező része/
Miközben bejártuk a falut, alig találkoztunk az utcákon, az udvarokon élettel! A mintegy 920 főt számláló faluban látogatásunk alkalmával gyereket csak kettőt láttunk: egy kis csecsemőt, akivel a babakocsiban, édesanyja éppen a templom körül sétált. A másik gyermeket egy közmunkával foglalkoztatott cigány családdal találkozva láthattuk, amelynek úgy 8-10 év körüli fiúcskáját Jordán úr elismerő szavakkal illette, mert értelmessége, talpraesettsége és készsége a közszereplésre átlagon felüli. Igaz, láttuk még Jordán úr unokáit is, azokat a vidáman szamaragoló kislányokat, akik éppen nyári vakációjukat töltötték a nagyapjuknál. Viszont hallanom kellett, hogy a rendszerváltás után, különösen úgy 20 éve, a fiatalság szinte tömegesen vállal külföldön – elsősorban Németországban –munkát, nem egyszer odakintről nősülnek, vagy miután ott gyökeret vertek, a családjukat is kiviszik, s haza csak nagy ritkán jönnek már. A községben kitűnően felszerelt, eredetileg 8 osztályos általános iskola van, amely ma már csak alsó tagozattal működik. 1994-ben épült, és Habsburg Ottó avatta fel. A 2014-15-ös tanévre mindössze 6 beiratkozás történt! Láttuk a szép orvosi rendelőt is, a lakatlan orvosi lakással. Nincs saját orvosa a községnek, Pécsről jár át orvos rendelést tartani. Az ügyelet Mohácson működik. Gyógyszertára van a falunak.
A régi sváb falvak egészen 1945-ig szinte teljesen önellátóak voltak. Virágzott a „tisztes kisipar”: kovács, molnár, szabó, varga, bognár, pék, takács, kékfestő, kalapos, borbély és fodrász, asztalos, kádár, ács és fazekas szinte minden faluban megtalálható volt. A szatócsboltocskákat rendszerint a nyelveket is tudó, világot járt, kereskedelemben jártas zsidók működtették, s akik együttélése a falu lakosságával egészen a szerencsétlen Tanácsköztársaságig és még inkább Trianonig zavartalan volt. Jó és tisztességes kereskedők voltak, üzleti kapcsolataik révén biztosították a falu mindennapi életében szükséges árukat, így a gyönyörű sváb népviselethez szükséges, nem egyszer csak külföldről beszerezhető finom textíliákat és egyéb kellékeket is.
Mint hallhattuk, ma is virágzó ipar van a faluban. Jordán úr elvitt minket a falu legfontosabb ipari létesítményeihez is. Nem kis ámulatomra, a nekem is oly kedves barikolt hordókban érlelt borok  bölcsőit itt készítik Palotabozsokon, s a falu neve ezért nem ismeretlen a Nagyvilágban sem.
Délben Jóskánál ebédeltünk: kakaspörköltet készített nekünk galuskával, utána nagyon finom házi rétest kínált. Nagy örömet okozott nekem, amikor elővette régen elhunyt édesapám két köszönő levelét is, amelyet a Heilmann családhoz írt: egyiket még ott tartózkodásunk alatt, a másikat távozásunk és sikeres hazaérkezésünk után. Édesapám rólunk, gyermekeiről egy fényképet is küldött Hailmannéknak. Jóska elmondta, hogy szülei nagy becsben tartották édesapám leveleit és minden balsorsuk közepette is megőrizték azokat.
Ebéd után Jordán úr hívott meg minket a présházába, ahol kávét és finom, friss almás pitét kaptunk, és a falu jövőjét latolgattuk jelenlegi és az előző ciklus polgármesterével. A mai viszonyokhoz képest büszkék lehetnek a Bozsokiak a falujukra! Más dolog, hogy ez már nem az, amit én 8 éves eszemmel Palotabozsokon láttam. Bármely társadalomban egy ilyen nagy időtávlatú visszatekintés, mint az enyém, nem lenne pozitív. Az utóbbi 50 év alatt a világ nagyot változott, ami a hagyományos közösségek és életmód átalakulásával járt együtt. De nagy dolog, hogy az előző és a jelenlegi polgármester ebben a palotabozsoki közösségben fehér asztalnál együtt töprengenek választóik problémáinak megoldásán! Engem már mint kisfiút is, lenyűgözött a bozsokiak józansága és hogy a tőlük független, külső kényszerek okozta legnagyobb felfordulások közepette is, a pozitív megoldásokat keresték. Palotabozsokot életrevaló polgárok lakják. Béke van a faluban! Ez előrébb mutat mindennél, ami ebben az országban jelenleg van … Büszkék lehetnek magukra, mert vannak közös értékeik. A pártoskodástól szétzilált országban ez a legtöbb, amit egy közösségről mondani lehet.
Délutáni programunkba még belefért látogatásunk Karcsi rokonságánál, Óbert Andráséknál is. A kedves, idős házaspár nagy örömmel fogadott minket. „Hihetetlen nyaralásom”-ban leírtam a sváb nagycsaládot, ahol az öregek, – az Altfáti és Altmutti -- az unokák nevelésében, a családi egység működésében központi helyet töltöttek be. A hagyományok őrzői és továbbadói voltak, az elfoglalt szülők legfontosabb segítői. András bácsi most elmondta, hogy vannak a faluban magányos öregek is, mert a fiatalok egyre gyakrabban külföldön vállalnak munkát. Nem ritkán, ott meg is nősülnek, s az idős, beteges nagyszülők unokáikat jóformán csak fényképeken látják, hangjukat csak a mobiltelefonról ismerik! Óberték a szerencsések közé tartoznak, mert leszármazottaik Palotabozsokon élnek. Jellemző az a helyzet is, amelyet idős vendéglátónk ezzel a leírással érzékeltetett: „Reggel a felségem kimegy a kapu elé, s amikor bejön, kérdem: – Láttál valakit az utcán? Azt mondja: – Egy lelket sem! – Aztán, amikor este megint kimegy a kaput bezárni, ugyanezt hallom tőle. Az utcák üresek, nincs kivel szót váltani, a falu lassan kiürül!” – panaszkodott András bácsi.
Talán lesznek, akik, miután elolvasták ezt a beszámolómat, csalódással fogják letenni. Pedig nem vagyok sem defetista, sem depressziós. Engem a két emberöltővel ezelőtti sváb faluhoz kötnek az emlékeim. Most alkalmam volt összevetni a múltat a jelennel. Tudomásul veszem a változásokat, „és vissza nem foly az időnek árja”, – ezt el kell fogadnom. A mai Palotabozsok a hétvégi nyugalomra vágyó városi emberek számára ideális, valamint a csodás környezetre, könnyű megközelítésre alapozott idegenforgalomra aspiráló, modern, többnemzetiségű község.
Hogyan fejezhetném be látogatásom benyomásait? Ha a kiváló Palotabozsok SE focicsapatára
gondolok, akkor egy harsány „Hajrá Palotabozsok!” kiáltással. De én nem a sportsikerekben látom e kedves település és Magyarország jövőjének zálogát. Ezért csöndesen arra kérem a Palotabozsokiakat, hogy végezzék munkájukat legalább úgy, mint eddig! Őrizzék hagyományaikat: vasárnap és a Falunapon öltsék magukra csodálatos népviseletüket, legyenek büszkék eltérő, ősi szokásaikra! De ne a vegyes házasságokban keressék a hagyományok elvesztésének okát, hanem saját lustaságukban! Különben is, csak előnye lesz később abból a gyerekeknek, unokáknak, ha német szót is hallanak már kicsi korukban. A vegyes házasság további előnye, hogy mindmáig az örökletes betegségek gyógyításának ez az egyetlen természetes módja.
Idézem a „Faluköszöntő”-ből Friedrichné Fazekas Mária polgármester asszony szavait: „Legnagyobb értékünk a három, más-más kultúrával érkező népcsoport egymásra találása, egymás elfogadása, a hagyományok, értékek megőrzése, ápolása. Melegszívű, segítőkész, egymásért tenni akaró, szorgalmas emberek lakják. A lakosság tiszteli, becsüli egymást, egymás szokásait, a mások által alkotott értékeket”. Véleményem az, hogy távlatilag ez lesz az egész emberiség sorsa is. Ezért oly kedves nekem ez a kis falu, s hirdetem szépségét, lakosainak kiválóságát, – és bízom jövőjében. A palotabozsoki weboldalak valamelyikén olvasom: „Ha nincs gyökered, szélfútta levél vagy!” Hadd figyelmeztessem a palotabozsokiakat a magyar nyelv egy játékos fordulatával imigyen is: „Ha nincs gyereked, nyomtalanul múlsz el, mint a szélfútta levél!” – Hát akkor hajrá, palotabozsoki házaspárok!

/2014.augusztus/

OKTÓBERI-NOVEMBERI PROGRAMOK

Házi hangverseny
október 21. 17.00 óra
A zeneiskola növendékei adnak számot tudásukról a Faluház nagytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Disznótoros fesztivál Palotabozsokon
2015. október 24.

Sok szeretettel meghívunk mindenkit október 24-én tartandó Disznótoros Fesztiválunkra. 
Helyszín: Faluház udvar

Programok:
- 13:30-tól Disznóvágás a Faluház udvarban
- ingyenes borkóstolás
- 15:00-tól barkácsdélután a gyerekeknek
- 16:00-tól Die Neun Branauer Musikanten, 
Blaskapelle Boschok- -   kötetlen ének és zene a délután folyamán 

- 14:30 bajnoki labdarúgó mérkőzés a focipályán 
(Palotabozsok-Magyarbóly)

- 19:00 vacsora 
- 20:00-tól bál: Diamant Kapelle 

- 23:30 SZTÁRVENDÉG: IRIGY HÓNALJMIRIGY 

Jegyek elővételben is megvásárolhatók a Palotabozsoki Községi Önkormányzatnál.
Egész napos jegy: 1000 forint.
Esti bálra (20:00-tól): 1500 forint.
Vacsorajegy október 20-ig igényelhető: 1000 forint/fő

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


Halottak napi megemlékezés
október 31. (szombat)
15.00 óra

Szombaton a Katolikus templomban tartandó istentisztelet után indulunk az emlékművekhez, ahol rövid megemlékezést és koszorúzást tartunk a világháborúk hősei és áldozatai tiszteletére.

Gyógyító füveink
november 4. (szerda) 15.30 óra
Rózsa Anita, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa tart gyógyteák kóstolásával egybekötött előadást a Faluházban a gyógynövények világáról, gyűjtésükről, használatukról, hatásukról.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Búcsúbál november 21.
zene: WERY-TAKE