1. szám

Önkormányzati hírek

Tisztelt Palotabozsokiak!

Talán emlékeznek arra, hogy 2015 Adventjének idején a Bozsoki Krónika rendszeres, havi megjelenésétől úgy búcsúztunk, „hogy a jövőben is szeretnénk Önöket tájékoztatni olyan fontos eseményekről, programokról, amelyek községünket érintik.”

Most, 2016 első harmadának elteltével úgy érezzük, néhány fontos eseményről, programról szóló tájékoztatást, információt meg kell osztanunk Önökkel, hűséges olvasóinkkal.

A temetőben megnőtt az érdeklődés az urnás temetések iránt. Így hamarosan a nemrégiben elkészült fekvő urnahelyek is elkelnek. Ezért arra jutott a képviselő-testület, hogy bővítenünk kell a lehetőséget az efféle temetéshez. Olyan urnafal elhelyezésén gondolkodunk, amelynek helyfoglalása nem olyan nagy, mint az eddigieké, de mégis szemnek-szívnek gyönyörködtető látványt eredményez.

Elkészült a Rákóczi utca állomás felé vezető részének támfal-megerősítése, amely VIS MAJOR pályázat révén újulhatott meg. Folytattuk volna a felújítást, de legnagyobb sajnálatunkra a benyújtott pályázatunk nem nyert.

Idén is szép létszámmal működik a közmunka-program. 15 fő dolgozik összesen, hatan a mezőgazdasági-, öten az árokburkolási-, négyen hagyományos közfoglalkoztatási tevékenységben vesznek részt. Itt szeretnénk kérni az érintett ingatlan-tulajdonosokat, hogy ahol elkészült az árkok lapozása, a hidakat legyenek szívesek kitisztítani vagy tisztíttatni, mivel az önkormányzatnak nincs erre munkaerő-kapacitása jelenleg. A kiszedett törmelék, iszap elszállításáról viszont az önkormányzat gondoskodik, ha szükséges.

Az iskola épületének fenntartását a KLIK az önkormányzatnak adja vissza, amely 2013-tól mostanáig volt állami kezelés alatt.

Idén több pályázati lehetőség is mutatkozik az önkormányzat épületének sürgető felújítására. Reméljük valamely kiírás feltételeinek megfelelve végre esélyt kapunk a rekonstrukcióra. Pályázatot szeretnénk benyújtani az óvoda épületének megszépítésére is, járda-építésre szintén.

A Tavasz utca bejáratánál lévő játszótéren a balesetek megelőzése érdekében, szülői kezdeményezésre, biztonságos játékok elhelyezését tervezzük. Bár a terület nagyon kicsi, mégis azt tapasztaljuk, sok kisgyermek szeret ott játszani. Az önkormányzat vállalta a kihelyezésre kerülő játékok alapjának elkészítését, valamint a patak felé eső részének növényekkel történő lezárását. A játékok megvásárlásához szülők, nagyszülők támogatását várjuk, amelyet a kihelyezett plakátok szerint 5 helyen lehet befizetni. A támogatók nevét egy táblán örökítik meg. Előre is köszönjük a felajánlásokat!

2015. év anyakönyvi adatai

Lakosság száma: 889 fő, ebből férfi 435, nő 454

Meghaltak:

Brunhilde Butikoffer Luginbühl, id. Pettermann György, Heilmann János, Kovács László Bálint, Treszner Ignácné sz. Rettich Éva, Krutky József, id. Metz György, Heilmann József, Androvics Ferenc, Szebényi Jánosné sz. Darabos Zsuzsanna, Krizmájer Ádámné sz. Metz Erzsébet, Rettichné Kőszegi Beatrix, Kerner Ferenc, Péter Árpád, Friedrich Ferencné sz. Friedrich Mária, Andelár Mihályné sz. Trikl Anna

Születtek:

Obert Olivér, Ludvig Péter, Kis–Tóth Vivien, Csibi Patrícia Éva, Konrád Amíra Rozália, Gerencsér Anna

Házasságot kötöttek.

Marik Tamás és Csiki Renáta

Rettich Balázs és Fodor Anikó

Obert Tamás és Schmidt Andrea

100 éves a Palotabozsoki Óvoda

1912-ben a római katolikus vallású Palotabozsokon Khal József kanonok hagyatékából alapítványt hívtak életre, egy zárda építésére, keresztes rendi nővérek. A zárda helyének a templomkert egy részét jelölték ki. Az építéshez szükséges kézi és igás munkaerőt a falu közössége állta, minden családból segítettek a munkálatoknál. Az óvodát a zárda részeként 1916. január 10-én nyitották meg. Hét nővér volt a zárda lakója, vezetőjük Jánosi Irma. Mindenkinek megvolt a feladata. Egyik főzött a másik kerti munkát végzett vagy állatokat gondozott, a zenéhez értő a templomban a kántori munkát látta el, de volt közöttük óvónő és tanítónő is. A nevelés fő célja, valláserkölcs alapján nevelni a 3-6 éves korú gyermekeket.

Mivel foglalkoztak abban az időben az óvodások? Gyakorolták a köszönés a keresztvetés módját, imákat tanultak, mesét hallgattak, énekeltek. Az óvodát okleveles apáca – óvónő vezette. Magyar nyelvre tanították az apácák Palotabozsok kisgyermekeit, bár a falu lakosainak legnagyobb része német anyanyelvű volt. Az óvodai élet során verseket, énekeket magyarul tanulták, beszélgetéseik az apácákkal és egymással németül folyt, hiszen ez volt a kisgyermekek anyanyelve. Kiegyensúlyozott, nyugodt légkör volt jellemző a közösségre és az óvodára is.

Ma a nevelés fő célja: A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása.

A faluban megjelenő társadalmi igények indokolják, és teszik lehetővé a német nemzetiségi óvodai nevelés létjogosultságát. Az egyházi gyökerek jelenlétét igazolja, hitoktatónk munkája. A Palotabozsoki óvoda 100 éven át megőrizte hitét, nemzetiségi gyökereit, értékeit, hagyományait.

Az intézmény 2016. április 23-án ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Rendezvényünk igeliturgiával kezdődött a katolikus templomban óvodásaink, szülők, meghívott vendégek részvételével. Koósz Roland lelkipásztori munkatárs megszentelte az óvoda felújított, megszépült épületét. A faluházban az óvodások ünnepi műsorral örvendeztették meg a közönséget. A gyermekek nagy örömére a Hangoló zenés gyermekszínház interaktív előadásán vehettek részt.

Régi képekből, óvodai játékokból összeállított kiállítás megtekintése az óvoda volt dolgozóinak, a régi óvodások számára kedves emlékeket elevenített fel, megteremtve ezzel egy hosszú visszaemlékezés, beszélgetés kezdetét. Programjaink vacsorával, vidám hangulatú bállal zárultak, fiatalok, szülők részvételével. A bál bevételét az intézmény fenntartója, a helyi önkormányzat, teljes összegében az óvoda számára ajánlotta fel.

Óvodánk nevében szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal, segítették a rendezvény színvonalas lebonyolítását.

A gyermeklétszám alakulása a 2015/2016 tanévben: 18 fő, iskolába beiratkozott 4 fő. A következő tanévben létszámunk nem változik, 4 új kisóvodás iratkozott be óvodánkba.

Schipp Ferencné, óvodavezető

Retro VÉRADÁS virslivel és sörrel

Június 2-án, csütörtökön 9.00-12.00 óráig szűréssel egybekötött véradás lesz a Faluházban.

Aki vért ad, életet ment!

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.

Minden résztvevő ajándékba egy 500 Ft-os Erzsébet utalványt és strandbelépőt kap Mórahalomra.

Lakossági felhívás

Az OTTHON MELEGE PROGRAM keretében tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a családi házak korszerűsítésére kiírt, vissza nem térítendő támogatás igényléséről.

A pályázati konstrukció tárgya, célja:

A családi házak elavult fűtés-, meleg víz-, és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelések jelentős energiaveszteséget és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást okoznak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi házak részére energiahatékonyság növelését, széndioxid kibocsátás csökkentését eredményező, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

Jelen pályázat kiírása lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára - 40-55%-os vissza nem térítendő támogatás felhasználásával – lakóépületek korszerűsítésére, felújítására.

A támogatás-nyújtás célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

Alapfeltételek:

135m2 alatti fűtött alapterület
1996 előtt épült családi ház
Energetikai rendszerek korszerűsítésére használható
Önerő
Ügyfélkapu

Időpont: 2016. június 6. hétfő

16.30- 17.30 óráig

Helyszín: Faluház

Következő programok

Május 31. 13.00 óra: Nyugdíjasklubok összejövetele a Faluházban

A vendégeskedések után most Somberek, Himesháza és Görcsönydoboka nyugdíjasklubosait mi látjuk vendégül.

Ebéd után meghallgatjuk a csoportok kis műsorát, majd Martini Marci húzza a talpalávalót kifulladásig, de legalábbis a buszok indulásáig.

Kérjük a bozsoki nyugdíjasklubosokat, hogy az előkészületek miatt 12.15 órára érkezzenek.

Július 3. vasárnap 16.00 óra: Mária napi hangverseny a katolikus templomban

A helyi fellépők mellé a pécsi Szent Erzsébet Kórust is meghívtuk. A részletes programot majd plakátokon tesszük közzé.

Az idei Falunapot 2016. augusztus 20-án (szombaton) tartjuk.

Kérjük Önöket, már most úgy tervezzék nyári programjaikat, hogy községünk legfőbb rendezvényén részt vehessenek! A nap pontos menetéről a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves lakosságot.

Búcsú Radnai Antalnétól, iskolánk volt nevelőjétől

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.”

Március idusán tavaszt vártunk, amikor kaptuk a szomorú és megmásíthatatlan hírt: eltávozott egy volt kedves tanító nénink, tanárunk, kollégánk, igazgatóhelyettesünk, aki számos bozsoki gyermeknek tanította meg a betűvetést és szerettette meg velük az olvasást, írást, éneklést.

Radnai Antalné Marika 1965-ben Márokról került ide férjével, aki a helyi termelőszövetkezetben, ő pedig az általános iskola alsó tagozatos tanítójaként kapott munkát. Nem sokkal később születtek gyermekeik: Levente majd Zita.

A legmodernebb pedagógiai módszerekkel, játékos formában, olyan végtelen türelemmel és empátiával foglalkozott tanítványaival, ahogy csak a legkiválóbbak képesek arra. A gyengébb képességűeket megsegítette, a jókat még jobb teljesítményre sarkallta. Nagy hangsúlyt fektetett a tehetségesek tudásának gondozására, fejlesztésére. Később elvégezte az ének szakot is, amely újabb lendületet adott munkájához.

Az alsó tagozaton a „Természetismeret” tantárgy kísérleti tanításáért és tantervének kimunkálásáért akadémiai elismerésben részesült. Később elnyerte az „Oktatásügy kiváló dolgozója” címet. Magas szintű oktató-nevelői tevékenységéért pedig „Kiváló tanító” kitüntetést kapott.

1978-ban oroszlánrészt vállalt a Palotabozsok – Mohács – Somberek Ifjúsági Fúvószenekar létrehozásában, Dobos József Tanár Úrral való együttműködésben, az együttes fellépéseinek, versenyeken való részvételének szervezésében. A tanítványaiért, a kollégáiért, a közös jó ügyekért a végsőkig kiállt úgy, hogy az érintettek soha nem szembesültek az ő küzdelmeivel.

Pedagógusi tevékenysége volt az élete. Olyan pozitív kisugárzással, motiváló hatással volt nemcsak tanítványaira, de kollégáira is, hogy környezetében mindenki szárnyalt.

Engedjenek meg egy személyes megjegyzést: magam is az ő hatására lettem pedagógus, pedig amikor az iskolába hívott képesítés nélküli napközis nevelőnek, egészségügyi főiskolai diplomával rendelkeztem. De úgy tudott lelkesíteni, hogy kedvéért – és a közben megszeretett gyermekekért és tanításért – szívesen végeztem el a Tanárképző Főiskolát, s lettem pedagógus.

Lendületét érettségi vizsgáin éppen túl lévő fiának elvesztése törte meg, amely számunkra is, a mai napig felfoghatatlan.

1996-ban, egészségi állapotának jelentős romlását követően vonult nyugállományba, de később is szívesen segített a tanulásban lemaradó gyermekeknek.

Kedves Marika!

Hálával gondolunk arra, hogy tanítónk, kollégánk, igazgatóhelyettesünk lehettél.

Emléked szívükben őrzik mindazok, kik olyan szerencsések voltak, hogy Veled találkozhattak.