2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ahogy az előző számban írtunk róla, az utóbbi időben megnövekedett a lakosság igénye elvesztett hozzátartozójuk urnás temetése iránt. Ezért a képviselő-testület egy ideje keresi a legjobb megoldást a feltételek megteremtéséhez. Így jutottunk az urnafal létrehozásának gondolatához, amely viszonylag kis helyen nagyszámú helyet biztosít az urnák elhelyezéséhez. Többszöri nekirugaszkodás eredményeképpen sikerült megtalálnunk a megítélésünk szerint legmegfelelőbb helyet erre a célra. A ravatalozó déli oldalán adott egy szép terület akár kettő 20 férőhelyes urnafal elhelyezésére is.

Ugyanakkor a sír-emlékhelyen elhelyezett sírkövekhez tartozó keretek ottmaradtak gondozatlanul (a legtöbb a ravatalozó előtt jobbra, a déli oldalon) és a gaz teljesen belepte a „foghíjakat”. Szörnyű látványt nyújt a temető legfrekventáltabb részén. A közeli jövőben valamilyen módon a volt hozzátartozókkal együtt erre is megoldást kell találnunk. Kérjük, akinek még szándékában áll a sírkertben elhelyeztetni hozzátartozója sírkövét, a fejfára kötött fekete szalaggal jelezze. Az ottmaradó keretet és fedőlapot onnan saját költségén elvitetni szíveskedjen. Sajnos nincs már arra az önkormányzatnak kapacitása, hogy saját erőből oldja ezt meg. Köszönjük megértésüket!

A faluház északi oldalán, a Palotabozsoki Zrt. irodaházához vezető út mentén a tuják elöregedése, az útra és járdára való ráhajlása miatt, azokat ki kellett vágnunk. Ősszel új növényeket telepítünk a régiek helyére, kisebb helyigényű, oszlopos örökzöldek ültetését tervezzük.

2010 nyara után idén is, rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott településünkre, villám-árvizet okozva a Petőfi utca árok felőli oldalán, a portákon. Ahogy hat évvel ezelőtt, most is megmutatták a természet erői hatalmas fölényüket az emberi erőkhöz képest, így szörnyű pusztítást okoztak mindenben, amit emberek alkottak. Az önkormányzat él a VIS MAJOR támogatás lehetőségének igényével, amelyet természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához lehet elnyerni. De mivel idén országszerte igen gyakoriak ezek a károkozások, nem biztos, hogy nekünk is megítélik a támogatást.

Idén is, az eddigiekhez hasonlóan méltó módon szeretnénk megünnepelni falunapunkat, mely községünk legjelesebb eseménye évről-évre. Kérjük, aki teheti, tegye rendbe portáját és az ingatlana előtti területet, ahogy az előző évek során is csodálatos rendet teremtettek Önök, községünk gondos lakói. Arra is kérjük Önöket, hogy akinek lehetősége nyílik rá, látogassa meg programjainkat, hiszen Önökért, Önöknek szerveztük azokat. Próbáltuk úgy összeállítani a műsort, hogy mindenki találjon szórakozási lehetőséget. Itt szeretném az önkormányzat nevében megköszönni Pencz Tamásnak (bár Ő szerényen elutasította a köszönetnyilvánítást), a falunapi pörkölthöz felajánlott 60 kg marhahúst.

A falunap eseményeire látogatóknak kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok!

/Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester/

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A Blaskapelle Boschok 2016. március 13-án ünnepelte fennállásának 5. jubileumát.

A zenekar 2011-ben alakult a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a szülők segítségével.

Céljuk a sváb fúvószene ápolása, továbbörökítése. Tagjai fiatalok, akik egykor és jelenleg is tagjai a Dobos József karnagy által vezetett Palotabozsok-Mohács-Somberek Ifjúsági Fúvószenekarnak.

Vezetőjük: Ritzl Benjamin.

A zenekar első szponzora a német önkormányzat és a helyi Mezőgazdasági Zrt. volt. (Kottaállványokat és ingpólókat vásároltak az akkor még 25 főből álló zenekarnak.)

Első fellépésükön, melyre egy hónappal később került sor - a farsangi délutánon -, már ezt viselték. A zenekar számos meghívást kap a környező falvakba: falunapra, nemzetiségi napra, stifolder fesztiválra.

Aktív résztvevői a helyi kulturális- és egyházi rendezvényeknek. Évente fellépnek a Zsolnay Negyedben a „Nyáresti térzenék” rendezvénysorozaton.

A zenekar a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségéhez benyújtott pályázatokkal 2013-ban ruhához, 2014-ben egy trombitához és egy klarinéthoz jutott.

A zenekar segítségével négy alkalommal rendeztünk nagysikerű fúvószenekari találkozót.

A jubileumi ünnepségen - melyen igen sok érdeklődő volt a szomszédos falvakból is -, a véméndi fúvószenekar vendégszerepelt.

Megható volt, amikor a műsor zárásaként az idősebb zenészek együtt léptek fel a zenekarral.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közreműködésével pályázatot adott ki a német nemzetiségi településeken a templomkertben és a temetőben lévő keresztek felújítására. A Palotabozsoki Német Önkormányzat 700 000Ft támogatásban részesült öt emlékkereszt felújítására. A képviselők döntése alapján három a templomkertben, és három a temetőben lévő kálvárián került felújításra.

Az emlékkeresztek, melyek műkőből készültek, ki vannak téve az időjárásnak. Belepte őket a moha, csiszolásra és teljes felülettisztításra szorultak. A korpusz és a szobrok tisztítására, újbóli festésére, a kereszteken található felirat újrafestésére került sor.

Kőfaragóktól kértünk árajánlatot, majd választásunk a Váraljai Amrein Kft.-re esett. A felújítási és restaurálási munkák elvégzésével őket bíztuk meg, melyet május végén végeztek el. A támogatásnak köszönhetően az emlékkeresztek ismét megszépültek.

A templomkertben található homokkőből készült „Szent Antal szobor” restaurálása, újrafestése szintén időszerű volt.

Ezt a munkát a német önkormányzat saját költsége terhére végeztette el, mely 152 000 Ft-ba került.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által meghirdetett „Essen auf Rädern” pályázatán a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy 9 személyes Ford kisbuszt nyert, melyet a község jól hasznosíthat a jövőben.

A buszvásárlásra elnyert 5,5 millió Ft mellé a községi önkormányzat biztosított 2,5 millió Ft-ot.

A kisbusz átadására 2016. július 15-én került sor. Az ünnepségen a község polgármestere, a képviselőtestület tagjai és az érdeklődőkön kívül meghívott vendégeink is voltak:

- Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke,

- dr. Gutai Hajnalka, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának hivatalvezetője,

- Schmidt Zoltán, az LDU Pécsi Regionális Iroda vezetője,

- Görcsönydoboka és Somberek német önkormányzatának elnökei.

Az ünnepélyes átadáson a „Blaskapelle Boschok”, az óvodások és a Német Énekkar adott műsort.

A buszkulcsokat Heinek Ottó, az LDU elnöke adta át, az óvodások mindjárt ki is próbálhatták, hogyan férnek el a kisbuszban.

A műsor után vendégeinket és az érdeklődőket állófogadásra invitáltuk.

/Ritzl Józsefné, Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője/

Nyugdíjasklubok találkozója

Június 31-én a Palotabozsoki Nyugdíjasklub látta vendégül Somberek, Görcsönydoboka és Himesháza nyugdíjasklubosait. Ebéddel vártuk vendégeinket. Ezután a csoportok rövid műsorral szórakoztatták egymást.

A zenét ezúttal Martini Márton szolgáltatta, a résztvevők nagy megelégedésére.

Köszönjük Palotabozsok Község Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatást, mellyel kiegészítették a rendezvény költségeit.

Sarlós Boldogasszony ünnepe

Július 3-án ismét együtt ünnepelt a három község a Mária-kápolnánál: Palotabozsok, Somberek és Görcsönydoboka. Az önkormányzat, a Palotabozsoki Zrt. és önkéntesek gondoskodtak a helyszín- és az odavezető út rendbetételéről, valamint a hívek helyszínre szállításáról.

Az elmúlt évekhez hasonlóan délután Mária napi hangversenyt tartottunk a katolikus templomban. Hét évvel ezelőtt a Német Énekkar kezdeményezte ezt a programot. A Magyar Dalkör és a Német Énekkar mellett új színfoltként a Palotabozsoki lányok-asszonyok kórusa is Mária énekekkel készült erre az alakalomra.

A délután vendégfellépője a Szent Erzsébet Kórus volt, mely a pécsi Lyceum templom kórusaként teljesít egyházzenei szolgálatot a Pálos rend támogatásával.

Gazdag egyházzenei repertoárt mutattak be, a barokktól napjainkig. A hangversenyen közreműködtek a kórus hangszeres és énekes szólistái is.

A kórus a fellépésért nem kért tiszteletdíjat, csupán adományokat fogadnak el. Köszönjük az önkormányzat és a magánszemélyek anyagi hozzájárulását, mellyel a kórus további munkáját támogatták.

MEGHÍVÓ A PALOTABOZSOKI FALUNAPRA

Augusztus 20. szombat

8.30 Lovas felvonulás fúvószenekarral, indulás a Faluház előtti térről

13.00-15.00 Megtekinthető:

Tájház és pacsker kiállítás (Petőfi u. 47.)

Katolikus és Református templom

14.30 Térzene a templom előtt, keresztszentelés

15.00 - Gyerekeknek a Faluháznál:

csillám tetoválás, légvár, trambulin, gokart

15.00 Felnőtteknek a templomban:

Szentmise

Megnyitó, köszöntő

Ünnepi műsor: „Palotabozsokért Plakett” átadása

17.00 Szórakoztató műsor a Faluháznál:

Rosta Géza gyermekműsora

Country táncok

Zumba bemutató

Hawai táncok

Vacsora

20.00-04.00 Bál a Negro Zenekarral

21.45 Standup! Fellép: Somogyi András

Augusztus 21. vasárnap, 9.00 óra: igeliturgia a Rókus-kápolnánál

A programlehetőségek mellett a falu lakosainak ingyenes vacsorát biztosítunk előzetes jelentkezés alapján szombat estére. Ehhez kétféle lehetőséget kínálunk:

Pörkölt – nagy bográcsban megfőzzük a csoportoknak és egyéneknek is. Ehhez a bozsoki lakosoknak ingyenes étkezési jegyet kell igényelniük.

Akik maguknak szeretnének főzni, azok 10 fős csoportonként 4 kg sertéshúst kapnak.

A nem Bozsokon lakó vendégeink 1000 Ft-ért kérhetnek vacsorát, (pörkölt) de ehhez előzetesen meg kell venniük a vacsorajegyet, (vagy hozzátartozóik rendezzék)!

Jegy- és húsigénylés: Péter Kláránál a Faluházban, vagy a 69/341-322, 30/617-3820-as telefonon.

Jegyek átvétele, befizetése: augusztus 8-16-ig a Faluházban

Hús átvétele: 19-én, pénteken 8.00-11.00 óra között a Faluházban

Egyéb étkezési lehetőségek.

hamburger, szendvics, kolbászkák

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Palotabozsoki Egyházközség SEKRESTYÉS munkakörbe (részmunkaidőbe, illetve mellékállásba) állást hirdet!

Jelentkezni személyesen, vagy telefonon:

- Koósz Roland lelkipásztori munkatárs tel: 06-20-828-9210

- Németh Lívia tel: 341-107