1. szám - január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném – különösen az apró dolgokra.” (Paulo Coelho)

Tekintsünk vissza az elmúlt évre néhány gondolat erejéig, mielőtt teljesen magával ragad a jelen és a jövő.

Közösségi programjaink között szívesen emlékszünk vissza a „Blaskapelle Boschok” 5 éves jubileumi koncertjére, a 100 éves óvodánk ünneplésére, a Kerner család találkozójára, a Mária napi misére és hangversenyre, a Falunapra, a „Familienmusik” csodálatos estjére, a Disznótoros Fesztiválra, a karácsonyi, szívet-lelket gyönyörködtető programokra és a szilveszteri fergeteges mulatságra. Ennek bevételét a Sportegyesület használhatja fel. Tiszteletre méltó vállalás a Rozmaring kórus létrejötte és csodálatos szereplése a község jeles eseményein. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy tovább szépült településünk a Tavasz utcai járda elkészítése, a Rákóczi utca támfalának megerősítése, az Óvoda külső festése, a Kossuth utcai árok burkolása által. Megújultak a keresztek a templomkertben és a temetőben, valamint elkészült a 20 férőhelyes urnafal is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata révén új kisbusz beszerzése vált lehetővé, amely az eddigiek mellett csoportjaink, egyesületeink utazására is rendelkezésre állnak.

Az idei évben tovább folytatódik a közmunkaprogram, bár a jelenleg dolgozó 14 főnek február végén lejár a szerződése, reményeink szerint márciustól megújíthatóak lesznek a foglalkoztatások. A szociális tűzifát, amire ebben a nagyon hideg, fogvacogtató januárban nagy szükség volt, a képviselő-testület döntése alapján megkapták a rászorulók.

A DRV Zrt. uniós pályázatot nyújt be több település között községünk vízszolgáltatásának megújítására. Ez egy közel egy milliárd forintos beruházás terve, amelyhez nem kell önerőt biztosítani és magában foglalja a település vízvezetékrendszerének cseréjét is. Amely üdvözlendő, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy közel 50 éves a hálózat, s az utóbbi időben egyre gyakoribbak a csőtörések és egyéb meghibásodások.

Talán Önök közül is sokan észrevették, hogy elbontásra került a Tavasz utca bejáratánál lévő játszótér. Már tavaly készült egy terv a játszótér játékainak kicserélésére, amely mellé egy emberként rengeteg támogató sorakozott fel. Köszönjük Hellebrand Józsefné kezdeményezését. Közben nyilvánvalóvá vált, hogy a régi helyén való maradás nemcsak a balesetveszély, de az új játékok helyigénye miatt sem lehetséges. Így, miután a Palotabozsoki Zrt. vezetősége felajánlotta a cég irodája mögötti csendes és védett területet játszótérnek, a képviselő-testület örömmel fogadta el azt. Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni azon támogatóknak, akik szívügyüknek érezték, hogy megvalósulhasson a játszótér. Reméljük, sok pici gyermek és szülőjének örömére szolgál majd a sok játék azon a gyönyörű helyen!

A játszótér megvalósításához az alábbiak járultak hozzá adományaikkal:

BÁT-GRILL Kft.

Csibi Géza

Csibi Zoltán (Rákóczi u.)

Csernik Róbert

dr. Borbáth Ilona

Egervári Györgyné

Feledi Roland

Flódung Gábor

Flódung Kristóf

Friedrich Balázs

Friedrich József

Ginter Mária

Glaub Adrienn

Győri Ágnes

Hellebrand Józsefné

id. Orbán Lajos

id. Szitás Tibor

ifj. Szitás Tibor

Jordán és Jordán Kft.

Jordán József

Krebsz Pál

Ludvig Gábor

Ludvig Károly

Mercz Alajos

Obert Ferenc

Obert Péter

Obert Richárd

Obert Tamás

Ritzl Róbert

Schmidt Ferencné

Sepovics Zsolt

Steiner Ferenc

Szebényi Klára

Trapp Józsefné.


Végül kívánom, hogy mindannyian egészségesek maradjunk, anyagiakban, jókedvben és szeretetben ne szűkölködjünk az idei évben sem! És kívánom, hogy közös és egyéni terveinket képesek legyünk megvalósítani!

„Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!” (Walt Disney)

Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

2016. ÉV ANYAKÖNYVI ADATAI

Születtek

Pflug Letti, Takács Ákos, Poór Magor, Obert Ádám, Ludvig Luca, Krizmájer Gergő

Meghaltak

Fazekas Menyhértné (sz: Bíró Vilma), Jekl János, Erőss Antalné (sz: Csámpár Regina), Kovács Sebestyénné (sz: Dávid Margit), Sepovics Ferenc Tibor, Puch Ignácné (sz: Kricskovics Magdolna), Domokos Albert, Feld István, Szabó Tamásné (sz: Klasz Erzsébet), Peterke Sándorné (sz: Nagy Aranka), Herbert Ferenc, Ruppert Antalné (sz: Schifler Mária), Kerner János, Csibi Piuszné (sz: Csibi Terézia),

Házasságot kötöttek

Péter Klára és Lux Zoltán, Vasvári Virág és dr. Kovács Bálint, Denhoffer Barbara és Martini Gábor.

Állandó lakosok száma: 889 fő

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

2016. december 18-án rendeztük meg újra közös adventi programunkat, az „ADVENTI FÉNYEK”-et. A programot hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára. Célunk az volt, hogy legyen olyan közösségi programunk, mely lelkületében, mondanivalójában már a karácsony ünnepére készít fel. Illetve teremtsünk fórumot az adventi hangulattal a találkozáshoz, beszélgetéshez, a családi, baráti időtöltéshez. Úgy gondoljuk, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeinket.

A délután a templomban a zenésznövendékek színvonalas műsorával kezdődött, amit az óvodások és a helyi kórusok műsora színesített.

Mindeközben a templom előtti asztaloknál szeretetvendégségre vártuk a falu lakosságát egy kis zsíroskenyérrel, sós- és édes süteménnyel, valamint forró teával és forraltborral. Idén kirakodóvásár is volt, ezzel is színesebbé téve az ünnepet.

Szívesen és köszönettel fogadtuk az adományokat, melyeket a gyerekek nyári táborozására fordítunk. A befolyt összeg 80.850.- Ft. Köszönjük továbbá a gyermekek ajándékaira felajánlott összeget, a természetbeni adományokat (aprósütemény, zsíroskenyér, kalács, bor) a kétkezi munkát a betlehem és a kiszolgáló asztalok felállításához, a rendezvény lebonyolításában résztvevők segítségét és azt, hogy élő állatok is kerültek a betlehem köré.

Itt szeretnénk még köszönetet mondani minden jó érzésű embernek, aki adományaival az alsószentmártoni nehéz sorsú embereket segítette. Reméljük, ezáltal mi is hozzájárultunk az ünnepük szebbé tételéhez.

Végül köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki munkájával, adományával segített akár a plébánián, a templomban, a kápolnáknál, vagy éppen a temetőben. Köszönjük a díszítéshez a templomba hozott virágokat, illetve fenyőfákat. A Jó Isten fizesse meg mindenkinek!

Németh Lívia

Lelkipásztori gondolatok az elmúlt évről

Az embereket mindig megosztotta a kérdés, hogy hogyan érdemes élni? Vannak, akik szerint gyorsan, tempósan magunkat felégetve, és vannak, akik a csendes, lassú létre és építkezésre gondolnak szívesen. Ha visszatekintek az elmúló évre, nekem a második válasz jut róla eszembe. Plébániánk palotabozsoki életében, egy beruházástól eltekintve nem történt semmilyen nagy és látványos dolog. Csendesen őriztük plébániai közösségünket. Megtartottuk hagyományos liturgikus lelki programjainkat, ünnepeinket, családi napunkat, nyári hittanos táborunkat, melyen 9 palotabozsoki fiatal vett részt.

Havi rendszerességgel a hónap első péntekjein imádságot tartottunk, adventben pedig hajnali igeliturgiával vártuk karácsony fényét. Megszervezésre került a hagyományos adventi rendezvény a karácsonyi hangversenyhez igazítva, melynek bevételét idén is a hittantábor költségeire fordítjuk. Talán a falu minden lakója számára jelentős esemény volt a templom toronyórájának felújítása is, melynek első üteme készült el a palotabozsoki katolikus egyházközség beruházásában. Képviselőtestületünk többször megerősített döntésének értelmében most az óra csendes változata került kivitelezésre, de ha az anyagi lehetőségek lehetővé teszik, az ütőszerkezet beépítése bármikor megtörténhet.

A nyugodt állandóságban fontos változás volt, hogy tavaly augusztustól Dr. Udvardy György megyéspüspök plébániánkat Mohácstól Véméndhez csatolta. Új plébánosunk Schraub Ádám atya lett.

Ha visszanézek az elmúlt évre, azt mondhatom csak tettük a dolgunkat. Köszönöm mindenkinek, aki jó akaratával, tevékeny segítségével, anyagi, vagy bármilyen adományával segítette Palotabozsokon az egyházközségi életet.

Koósz Roland, lelkipásztori munkatárs

ÓVODAI ÉLET

Éves tervünk januártól folyó munkájába szeretnénk, betekintést adni, ami nem csak az óvodában zajlik, hanem a közösségek életébe is bekapcsolódik.

Most zajló „FARSANG” projektünk keretében:

Könyvtárlátogatáson voltunk a faluházban Klári néninél. A gyermekkönyvek sokszínűsége után a sváb receptkönyveket lapozgattuk, amiből farsangi finomságokat kerestünk. Tervünk volt valamelyiknek az elkészítése.

A Német Nemzetiségi Tájházat látogattuk meg, Ritzl Mari néni vezetésével. Itt elsőként a konyhát jártuk körbe, mindent alaposan megfigyelve. A szobákban a népviseletről, bútorokról, használati tárgyakról beszélgettünk Obert Liszi nénivel. Segítségükkel, sok ismerettel gazdagodtunk.

Az óvodában ábrázolás keretében feldolgoztuk az újonnan szerzett ismereteket. Vágtunk, varrtunk, ragasztottunk, rajzoltunk, festettünk, nyomdáztunk. Készültek bölcsők, kisbabák, sváb ingek, konyhai berendezési tárgyak, korsók, tányérok.

Farsangi hangulatra feldíszítettük a csoportszobánkat.

Sós kiflit sütöttünk régi receptkönyvből, közös tevékenykedéssel műveletről műveletre segédkeztek a gyerekek. Még a környezetünket is megkínáltuk a finomra sikerült sós kifliből.

Farsangi óvodai jelmezes mulatságot rendeztünk ahol Frederico és Bonifác zenés gyermek műsorral, lepte meg óvodásainkat.

Zárásként részt veszünk a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett farsangi délutánon.

A következő átfogó témánk a „HÚSVÉT” köré szerveződik. A húsvéti várakozás, valamint előzményei közel állnak a gyermekek érdeklődéséhez. A témahét lehetőséget biztosít a húsvétot megelőző néphagyományok megismerésére, a közös élmények szerzésére, valamint a szociális kapcsolatok elmélyítésére. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek közül némelyek hagyománnyá válhatnak.

Április 12-én délután 13.30 órakor a faluházban a Hangoló zenés gyermekszínház előadásával zárul a húsvéti témahetünk. Szeretettel várjuk erre a rendezvényre jövendőbeli óvodásainkat is és a szülőket. Ezt követi a Húsvéti barkácsdélután, majd Frederico és Bonifác zenés gyermek műsorral segít ráhangolódni a vidám tojáskeresésre.

2017. 03. 11-én, szombaton az óvodai szülői munkaközösség szervezésével az intézmény javára Nőnapi bált rendezünk. Az intézmény információs és kommunikációs technológiai eszközök vásárlásához szeretné felhasználni az összegyűlt pénzösszeget.

Köszönjük mindenki segítő és támogató munkáját:

Ritzl Róbert Polgármester Úrnak,

Ritzl Józsefné Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének,

Obert Liszi néninek.

Hofstädter Henrikné, óvodapedagógus

FARSANG A FALUHÁZBAN

A Német Nemzetiségi Önkormányzat sok szeretettel vár minden érdeklődőt február 19-én, vasárnap, a 15.00 órakor kezdődő farsangi délutánra, melyen az óvodások és a helyi kultúrcsoportok lépnek fel. A program végén a hagyományokhoz híven farsangi fánkkal és üdítővel látják vendégül a megjelenteket.

RINGATÓ

Folytatódik a Szabó Beck Angéla által tartott „Ringató” foglalkozás a Faluházban minden páratlan héten, szerdánként. A következő összejövetel időpontja: március 1., 9.00 óra. Sok szeretettel várjuk a mamákat és a babákat.

ÚJRASZENTELÉS

A vasútállomás fölötti, Bátaszék felé vezető földesút mellett (balra) áll a „Thesz Bildstock” (képoszlop), amelyre igencsak ráfért egy alapos felújítás. Gungl Mária (aki Palotabozsokról elszármazott), a család leszármazottja adományából, valamint az önkormányzat segítségével megszépült a képoszlop. Így szolgálja a hagyomány szerint az állatok és pásztoraik oltalmát Szt. Vendel, a védőszent. Újraszentelésére március 26-án, a szentmiséhez igazodva kerül sor.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE

Műanyag: február 7., február 21., március 7., március 21.

Papír: február 21., március 21.

Szabó T. Anna: Február

Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél!
Zsendül a földben a nedv, fut a vér,
bizsereg a magban a lomb meg a fény –
túl vagyunk lassan a tél nehezén.

Olvad a hó, fenn fordul a nap,
kiböködi a hideg csillagokat,
döccen a vén Föld rossz kerekén – 
túl vagyunk mégis a tél nehezén.

Jaj, milyen évszak! Hosszú, sötét.
Óvtuk az otthon csöpp melegét.
Biccen az új ág, zsenge remény:
túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén?

Jön, jön a szél, friss föld szaga száll,
létre gyötörte magát a halál,
nincs lehetetlen, van te meg én –
túl vagyunk, látod, a tél nehezén.