3. szám - október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Amikor az előző számban beszámoltunk a Faluház udvarán megnyílt játszótérről, legnagyobb sajnálatunkra megfeledkeztünk arról, hogy egy képviselőnk, Feledi Roland tevékenységét megköszönjük, amiért szíves elnézését kérjük. Ha Roland nem szerelte volna össze a játékokat, a gyermekek nem tudnának olyan önfeledten és biztonságosan játszani, így hozzáértő és precíz munkájáért nagyon hálásak vagyunk.

Biztosan tapasztalták már Önök is, hogy a Zrínyi utca aszfaltburkolatot kapott. Mivel már évtizedek óta hiába vágyakoztunk a megvalósítására, most, hogy végre igazi út lett belőle, sokáig szeretnénk vigyázni az állagára. Ezért kérjük a traktor- és erőgép-tulajdonos vállalkozókat, ha lehet, ne azon az útfelületen közlekedjenek, hanem lehetőleg a földesúton, ami teljes mértékben képes kiváltani a Zrínyi utcát. Milyen jó lenne évtizedekig élvezni a jó úton való közlekedést!

Talán azt is látták már, hogy az iskola épületében bontási munkálatok kezdődtek. Előreláthatólag a Faluház „panziójában” november végén megkezdődik a táboroztatás, mivel akkorra még nem készül el a tanintézmény átalakítása. Az átmeneti időkben még nem bentlakásos lesz a tábor, hanem délutáni programok valósulhatnak meg a rászoruló gyermekek számára. Egyébként a Faluház panziójának átalakítása is tervben van az ún. „Kisfaludy Program” keretében.

Szeretnénk még Leader-pályázattal a ravatalozót is felújítani a közeljövőben.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítás 2017. november 9-én, csütörtökön lesz.

Akire büszkék vagyunk

A 2017. augusztus 12-én megrendezett Falunapon a „Palotabozsokért” plakettet Ritzl Józsefné kapta munkásságáért. Az emléklapra az alábbi rövid méltatás került:

RITZL JÓZSEFNÉ
/szül.: MÜLLER MÁRIA/részére,

Palotabozsok községért végzett önzetlen, kitartó tevékenységéért, melyet a Palotabozsoki Óvoda óvónőjeként majd vezetőjeként, a Német Nemzetiségi Vegyes kórus tagjaként, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként, a német nemzetiségi nyelv, kultúra és hagyományok megőrzéséért, ápolásáért végzett.

Tevékeny életútja elismeréseként Palotabozsok Község Önkormányzata és Képviselő-testülete „Palotabozsokért” kitüntetésben részesíti.

Friedrichné Fazekas Mária alpolgármester

VIHARKÁROK AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉPÜLETEIBEN

Ez év július 24-e emlékezetes nap marad a Palotabozsokiak életében. Az este tizenegy óra körül érkező vihar és jég rengeteg kárt okozott az ingatlanokban, veteményekben, mezőgazdasági ültetvényekben egyaránt. Ez alól az egyházközség épületei sem élveztek kivételt. A hatalmas erővel lecsapó vihar kicsavarta, vagy megrongálta a plébánia sok évtizedes fenyőfáit, a plébánia ablakait betörte, a melléképület tetejét, villanyvezetékét, és kéményeit tönkretette. A templomot sem kímélte, a szentély feletti tetőrészen a palafedést megbontotta, és az új templomórát is jelentősen károsította. Az okozott kár megközelíti a másfél millió forintot. A helyreállítási munkák a biztosítóval folytatott megbeszélések után kezdődhettek el. Mára már csak a templom órájának javítása van hátra, ami reményeink szerint a következő hetekben elkészül. A biztosító a keletkezett károk körülbelül kétharmadát fizeti vissza számunkra. A többit saját költségvetésünkből kell kigazdálkodni.

Most lehetünk hálásak, a hívek által befizetett hozzájárulásokért, adományokért melyekből az elmúlt évtizedekben felelősen gazdálkodott az egyházközség, hiszen képesek leszünk saját erőből a károkat rendezni. Viszont ez a hirtelen jött jelenetős kiadás is figyelmeztet arra, hogy az egyházi ingatlanok fenntartása, különösen a templom állagának megőrzése jelentős költségeket emészt fel. Ezért a működéshez szükség van továbbra is az egyházközségi hozzájárulás éves befizetésére, amellyel kifejezzük, hogy fontos számunkra a templom és a plébánia épületének megőrzése és mindaz, amit az Egyház helyi szinten rendszeresen biztosítani tud az itt lakók számára. Hiszen a templom és a plébánia minden településen addig marad meg, amíg a helyieknek fontos lesz létük, amíg saját értékükként őrzik a fiatal generációk számára is.

Koósz Roland, lelkipásztori munkatárs

MEGEMLÉKEZÉS

A Palotabozsoki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. szeptember 17-én a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékező ünnepséget tartott.

A német nyelvű szentmise után körmenet indult az „Elhurcoltak és Kitelepítettek Emlékműhöz”, ahol a Községi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ihas család (Weltdachverband e.v. Präsidium) az emlékezés koszorúit helyezték el.

A program a Faluházban folytatódott. Ritzl Józsefné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megemlékező beszéde után a Német Énekkar hazáról szóló dalokat adott elő.

Az érdeklődők megtekinthették a „Baranyai Svábok a Gulágon” című kiállítást. Ezután állófogadásra került sor.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a Német Énekkarnak a rendezvényen való közreműködésért, Klie Józsefnének és Szalona Jánosnénak, akik az év folyamán gondozták az emlékműnél a virágokat, és mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.

„Sváb estek”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat november, december hónapban „Sváb estekre” hívja az érdeklődőket. Ezen alkalmakkor a sváb viseletben hordott pacsker kötési technikájával, valamint a vállkendőn lévő makramé elkészítésének folyamatával ismerkedhetnek meg.
Fonalat, tűt, hozzávalókat mindenki hozzon magával. A pontos időpontot plakátokon jelezzük

Ritzl Józsefné, Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője

25 ÉVES A MAGYAR DALKÖR

2017. október 14-én ünnepelte a Magyar Dalkör megalakulásának 25. évfordulóját. A Faluházban tartottuk „születésnapi” rendezvényünket. Felléptek a meghívott baráti csoportok: kedves dalcsokorral köszöntött bennünket a Bonyhádi Felvidékiek Köre, a Bonyhádi Székelykör, és a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Énekkar. Utóbbiak még egy nagyon finom csoki tortával is megleptek, amelyen az égő gyertyák mutatták a „korunkat”, a 25-ös évet. Csernik Adrián „Mi dóga van egy asszonnak” című székely meséjével színesítette a programot. Farkas Béla, Szajk polgármesterének tárogatója csodálatos dallamokkal bűvölte el a közönséget.

Amikor szervezni kezdtük két hónapja az évfordulót, azt terveztük, hogy minden támogatónkat vendégül látunk egy vacsorára. Nagyon örültünk annak, hogy sokan elfogadták meghívásunkat. Reméljük, jól érezték magukat.

Most nem kértünk senkitől támogatást, mégis nagyon sokan ismét hozzájárultak rendezvényünkhöz. Volt, aki itallal, volt, aki pénzzel és volt, aki a munkájával sietett segítségünkre. Álljon itt az ő listájuk:

Palotabozsoki Önkormányzat,
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Mezőgazdasági Zrt,
Német Nemzetiségi Vegyeskórus,
Hegin Kft,
Jordán és Jordán Kft,
Zegnál Bt,
Ritzl Róbert és Ritzl Eszter,
Csernik Róbert,
Dr. Papp Zsolt és Papp Andrea
özv. Csibi Zoltánné,
Trubics Tamás és Trubicsné Csibi Nóra,
Staubach József és Staubach Józsefné,
Kerner József,
Neumeiszter Hilda,
Márton Gyula és Mártonné Juhász Edit,
Kungl Erzsébet,
Feld Istvánné,
Hellebrand József.

Még egyszer hálásan köszönjük nekik!

Bízunk abban, hogy a dalkör újabb öt év múlva ismét ünnepelhet, és abban is, hogy talán lesznek újabb tagjaink, akik fiatalos lendülettel frissítik fel sorainkat. Mi szeretettel várunk mindenkit!

Zárszóként hadd idézzem Hamvas Béla szavait:

„A nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. Kultúrában születni nem csak annyit jelent, hogy élvezni a kiváltságokat, hanem annyit is, hogy előkészíteni az utódok kultúráját.”

Nyírőné Csibi Margit, a Magyar Dalkör vezetője

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

Az óvodában a tanévet 12 gyerekkel kezdtük meg. Nagycsoportos 6, középső csoportos 6, kiscsoportos 3 fő. Az év végére előreláthatólag 15 óvodásunk lesz.

Az óvodai kezdeményezések, foglalkozások mellett logopédus, szurdopedagógus és hitoktató is foglalkozik a gyerekekkel.

Az idén is szerepelünk a falu rendezvényein: Mikulás-várás, Advent fényei, Nyugdíjas karácsony.

Az óvodán belüli programjaink: Márton nap, karácsony megünneplése, farsangi mulatság, húsvétváró, anyák napja, évzáró, gyereknap.

A 2017-es őszi nőnapi bál bevételét, amit a szülői munkaközösség szervezésével tartottunk, az óvoda javára fordítottuk. Köszönjük a segítséget és a közreműködést. A befolyt összegből multifunkciós (szkenner, fénymásoló, nyomtató) készüléket, az óvoda udvarba faházat és egy rugós játékot vásároltunk. Évi két alkalommal előadóművész szeretnénk hívni, amit ebből a bevételből fizetünk.

Hofstädter Henrikné, óvónő

Palotabozsok Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel várja a Faluház udvarán tartandó
III. DISZNÓTOROS FESZTIVÁLRA
2017. október 28-ára.

Programok: - 13:00: Labdarúgó mérkőzés: Palotabozsok-Lovászhetény

- 14:00: Látvány disznóvágás a Faluház udvarban, ingyenes borkóstolás
- 15:00: Barkácsdélután a gyerekeknek a sátorban
- 15:00: Zenés hangolás a Hahner duóval
- 15:30: Kolbásztöltő verseny
- 16.00: Wemender Männerchor vidám, zenés műsora
- 17:30: Sztárvendég: Komonyi Zsuzsi
- 19:00: Vacsora 
- 19:00: Bál, a sátorban a Diamant Kapelle zenél
- 20:30: Sztárvendég: Desperado
- 22:00: Kolbásztöltő verseny eredményhirdetése


Vacsorajegyet október 25-ig vásárolhat a Faluházban. Vacsorajegy:1 000 Ft/fő
Belépőjegyek elővételben is kaphatóak a Faluházban. Belépőjegy: 1 500 Ft /fő
14 év alatti gyermekeknek nem kell belépőt venniük, de ha vacsorát kérnek, azt számukra is október 25-ig lehet megvásárolni.

ÉV VÉGI PROGRAM-ELŐZETES

November 2. /csütörtök/ 17.00 óra
Halottak napi megemlékezés. Gyülekezés a Ligetben, a Hősök emlékművénél.
Himnusz, ünnepi beszéd, Magyar Dalkör és a Német Énekkar énekel, koszorúzás
Kopjafáknál a Magyar Dalkör műsora, koszorúzás, Székely Himnusz
Kitelepítettek és elhurcoltak emlékműnél a Német Énekkar énekel, koszorúzás

November 9. /csütörtök/
Óvodások Márton-napi ünnepsége, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.
November 18.
Búcsúbál a Faluházban

December 6. /szerda/ 17.00 óra
Mikulás ünnepség a Faluház udvarán

December 17. /vasárnap/ 15.00 óra
Karácsonyi hangverseny a Katolikus templomban
A zeneiskolás növendékek mellett fellépnek a helyi énekkarok és az óvodások.
Szabadtéri élő Betlehem, gyertyagyújtás, szeretetvendégség.

December 25.
Karácsonyi bál a Faluházban

December 31.
Szilveszteri mulatság a Faluházban

A meghirdetett programokról bővebb tájékoztatást plakátokon és a kábel TV-n teszünk majd közzé.

SPORT

Amire nagyon kevesen gondoltak: vezeti a megye II.osztályt a Palotabozsok SE

Remekül szerepel a megyei II. osztályban felnőtt csapatunk. A gárda nyáron új játékos-edzővel, Sütő Szabolcs Jánossal kezdte meg a felkészülést. Óriási pozitívum, hogy az edzéseket 15-20 fő látogatja és ez meg is látszik a szereplésen.

Magyar János és Bátai László újra csatlakozott a kerethez, valamint a kiváló eredmény záloga az is, hogy az utánpótlásból Pencz Kornél, Kerner Áron, Kohl Krisztofer is egyre több lehetőséget kap a felnőtteknél.

Eddig 9 mérkőzésből 22 pontot gyűjtöttünk, amivel jelenleg az első helyen állunk. Nem mostanában láthattunk ilyen sorozatot! A helyezés pedig majdhogynem egyedülálló a Bozsok SE történetében.

Ha marad a jó forma és a hozzáállás, az őszi szezont igen szép helyen zárhatjuk. A csapaton belül a hangulat nagyon jó, remek a közösség, ez láthatóan eredményességgel is párosul. A keret alkalmas komoly eredmény elérésére, de természetesen ezt a helyezést helyén kell kezelni. A következő találkozókon erős csapatokkal játszunk, jó lenne ezt a sorozatot tovább folytatni.

Az ifjúsági csapat is jól teljesít, Németh Zsolt edző csapata ötven százalékos mérleggel, két megnyert, valamint két elveszített meccsel csoportja 7. helyén áll. HAJRÁ BOZSOK!

dr. Kovács Bálint a Palotabozsok SE elnöke