1. szám - január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Még az elmúlt év végén döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről. Ez alapján a következő, felsőfokú tanulmányokat végző fiatalok kapnak az idei évben támogatást: Bánáti Bence, Csibi Bence, Emmert Gergő, Gáspár Stella, Lichtmesz Bódog, Lichtmesz Vivien, Mozolai Mietta, Takács Gábor.

Szociális alapon tűzifát 22 rászoruló család kaphatott.

Év végén kaptunk a Belügyminisztériumtól értesítést arról, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Így 25 millió forintot nyertünk el, amelyhez 25%-nyi önerőt kell hozzátennünk. Tavasszal végre elkezdődhetnek a felújítási munkálatok, ugyanis 2019 elejéig el kell készülnie a rekonstrukciónak.

A közeljövőben Leader pályázat is beadásra kerül, amelynek segítségével a ravatalozó nyílászárói, mellékhelyisége újulhatnak meg, valamint a tájház hátsó traktusának rendbe tételét is tervezzük.

Az iskola épületében folyó átalakítási munkálatokat is megtekintette a testület. 14 szoba vizesblokkal került kialakításra, jelenleg a burkolási munkák zajlanak.

Tisztelt Palotabozsokiak!

Böjte Csaba ferences szerzetes osztotta meg honlapján az alábbi újévi köszöntőt, amely mindennél jobban kifejezi, mi mindenre van szükség az emberhez méltó élethez. Kívánom, hogy 2018-ban teljesüljön minden sora ennek a versnek, akkor év végén elégedettek, s talán kicsit boldogabbak lehetünk.

SZÉKELY ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is eleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

2017. év anyakönyvi adatai

Születtek: Vörös Olivér, Antal Alex, Obert Zalán, Csiki Nikolász, Varga Dóra

Meghaltak: Kovács Antalné sz.: Csibi Mária, Csiki Józsefné sz.: Antal Erzsébet, Schenk Károlyné sz.: Hesz Anna, Ribli Antalné sz.: Gaszner Veronika, Andebank Jánosné sz.: Buchmüller Erzsébet, Schneider József, Máhr Ferencné sz.: Auth Katalin, Schneider András, Illés Ágostonné sz.: Csiki Emma

Házasságot kötöttek: Mercz Melánia és Gerencsér Ferenc, Fleig Manuela Elvira és Hüllenberg Rainer, Dávid Ágnes és Kántor Gábor, Liebhauser Edina és Wéber Péter, Popovics Krisztina és Kis-Tóth Zoltán, Nyisztor Éva és Péter Ferenc

Állandó lakosok:
férfi: 442
nő: 444
összesen: 886 fő

 

férfi

hajadon, nőtlen

171

121

házas

190

186

özvegy

15

100

elvált

30

24

magyar

407

431

egyéb nemzetiségű

15

13

 

Merjünk nagyot álmodni!

Igaz mese egy fiatalemberről, aki nemcsak nagyot álmodott, de meg is valósította azt
Mottó:”If you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room.”
(„Ha te vagy a legokosabb a szobában, akkor rossz helyen vagy.”)

Egyszer volt, hol nem volt, 1995 októberében született meg történetünk hőse, Emmert Gergő, aki szüleivel és nővérével valamint anyai nagyszüleivel Palotabozsokon töltötte gyermekkorát és eddigi életének nagyobb részét.
Már pici korában imádta a logikai-, társas- és kártyajátékokat, de legjobban nyerni szeretett. Mivel tanító néni nagymamájával sokat játszott, a rengeteg logikai feladvány kitűnően pallérozta a kisfiú nyiladozó elméjét. Az általános iskolában is szüntelenül kereste az új matematikai feladatokat, versenyhelyzetet, amelyhez megfelelő partnerre talált osztálytársában, Gáborban. Különböző matematikaversenyeken „küzdött ellene” a jobb pozícióért és a jobb eredményért. Persze akadtak „külsős” ellenfelek is, de Gergőnek az osztálytárs legyőzése jelentette az igazi kihívást. Ez a versenyszellem a Janus Pannonius Gimnázium matematika tagozatán is megmaradt, persze más társakkal, de a lényeg az volt, hogy az elfoglalt helyet versenyen vagy más színtéren javítani lehessen. Igyekezett (és még ma is törekszik) minden lehetőséget megragadni tudásának fejlesztésére, csiszolására. Olyan tudásvágy munkál benne, ami keveseknek adatik meg.
Így vált lehetővé számára középiskolai tanára segítségével az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Intézetbe felvételizni. Azt követően pedig havonta egy hétvégén Veszprémben, a Pannon Egyetemen matematikával foglalkozni kiscsoportos, egyéni feladatmegoldások vagy előadások keretében. Gyakran még hazafelé is az ott felvetett matematikai probléma megoldásán dolgozott. Országos tanulmányi versenyeken is szép sikereket könyvelhetett el.
Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, olyan szakot választott, amelyhez majdnem a maximális 500 pont kellett, újra keresve a kihívást. Persze érdekelte is a mechatronika szak a Műszaki Egyetemen. És megint a nehezebb utat választotta azáltal, hogy németül tanulta a tantárgyakat, amelyeket magyarul elsajátítani sem egyszerű. Az 5. félévet Karlsruheban töltötte, majd a 7. félév befejezését és szakdolgozat védését követően, idén január elején sikeres záróvizsgát tett. Gergő ma félállásban nyomtatott áramköröket tervez és tesztel egy kis cégnél, várva a mesterfokozat megszerzésének lehetőségét egy újabb felvételi vizsga után.
De mi történt hősünkkel tavaly ősszel? Három társával együtt, akik közül egyikük az előző évi Világ Robotolimpián (World Robot Olympiad) már részt vett, elindultak a National Instruments (NI) által szervezett magyarországi versenyen, amelyet meggyőző fölénnyel meg is nyertek. A világversenyre való felkészülés kb. 3 hónapon keresztül tartó kemény munkát jelentett számukra, napi 12 -13 óra fejlesztéssel, az egyetemi tanulmányok mellett. Gergő feladata kezdetben a robot elektronikai tervezése és kivitelezése volt. Majd egy algoritmust készített, mely optimalizálta a meglévő elemekből a legjobb kombinációt úgy, hogy a legtöbb pontot érje. Végül a működést végző program fejlesztésén dolgozott. Az olimpiát Közép-Amerikában, Costa Ricában rendezték 2017. novemberében. Október végén még úgy látszott, nem lesznek képesek megvalósítani álmukat. Mivel a szükséges anyagi forrás csak az utolsó pillanatban gyűlt össze szponzorok támogatásából, már-már majdnem elveszett az indulás lehetősége. A fiúknak maguknak kellett az utazást megszervezniük, a repülőjegy megvásárlásától a szállás lefoglalásáig, valamint a 20 kg-os robot és építőelemek, pótalkatrészek becsomagolását úgy, hogy semmi ne sérüljön. Végül, három nappal a verseny kezdete előtt, 3-szori átszállással megérkeztek a helyszínre. A kezdésig a robot működésének finom hangolását, az ún. „kalibrálását” végezték. Majd a verseny 3 napja alatt kb. 20 csapattal mérték össze az általuk elkészített robot Tetris játék szabályai szerinti, lego kockákhoz hasonló elemekkel történő építő tevékenységét a többiekével. A döntőben a robot 6-féle, véletlenszerűen elszórt elemet helyezett el négy sorban tökéletesen egymáshoz illesztve. Sajnos a tervezett hét sort egy apró technikai probléma miatt már csak kockázattal lehetett volna elvégeztetni, amit Gergő vállalt volna („Aki mer, az nyer!”), de társai lebeszélték tervéről, így alkalmazkodva a többségi akarathoz, a biztos 2. helyezést választották.
Így is csodálatos eredménnyel, ezüstéremmel zárták az olimpiai megméretést, aminek hallatán eláll a szavunk, borsózik a hátunk. A versenyt Thaiföld csapata nyerte, a bronzérmet pedig Japán versenyzői szerezték meg. Ilyen világdöntőt 2004 óta szervez az NI, amelyen több korosztályból 60 ország 20 000 csapata vesz részt. De Gergőék ezüstérmét megelőzően nemhogy Magyarországról, de Európa országaiból sem került még ki helyezett csapat. Így talán érthető, hogy e sorok írója miért érzi mesébe illő hihetetlenül szépnek az elért eredményt. A versenyt követően Amerikába, a TEDx (ejtsd: tedex) konferenciára kaptak meghívást, amelyen a résztvevők is megismerhették a robot működését. Majd a Szilícium-völgyben, Sacramentoban, általános iskolásoknak is megmutatták a csoda-szerkezetet, ahol egy ’56-ban kivándorolt atya támogatta ottlétüket. San Fransiscoban is eltöltöttek egy napot városnézéssel, s 13 nap után tértek haza, Magyarországra. Még nem döntöttek arról, idén elindulnak-e ezen a rangos megméretésen.

A rengeteg tanulás és ismeret-, valamint tapasztalatszerzés mellett sok barátot találtak és megtanultak igazi csapatként dolgozni, egymáshoz alkalmazkodni minden téren. Közöttük is életre szóló barátság szövődött, amely örök kapocsként marad meg. Olyan eredményt értek el, amelyre nemcsak ők, de családjuk, lakóhelyük, sőt hazájuk is büszke lehet, de még azok a nevelők is, akik őket általános- és középiskolában valamint az egyetemen tanították. Köztük én is, aki ezeket az élményeket Gergő segítségével Önökkel megosztom, hiszen a Palotabozsoki Általános Iskolában taníthattam ezt a tudásra szomjas fiút, akihez hasonló akarattal, kitartással és szorgalommal rendelkező tanulóval a közel 40 éve tartó tanári pályám során nem találkoztam.
Kívánom, hogy szakmai és családi élete még rengeteg sikert hozzon számára és azt, hogy továbbra is foglalkozhasson azzal, amit szeret. És maradjon olyan pozitív, vidám, közvetlen, szeretetre méltó és szerény, mint amilyen most!
Köszönettel és hálával tartozom Gergőnek azért is, amiért megosztotta velem eddigi életének fontos állomásait és versenyélményeit!

Friedrichné Fazekas Mária

„Boschok” könyvről – magyarul

A német nyelven megjelent, a palotabozsoki svábság történetét bemutató könyv kapcsán többek részéről felmerült az igény, hogy szívesen megismernék a könyv tartalmát, de a nyelvi nehézségek ezt nem teszik lehetővé. A szerzők vállalták, hogy szívesen beszélnek az érdeklődőknek a könyv témáiról, válaszolnak a felmerülő kérdésekre egy előadássorozat keretében.

Az első találkozó időpontja: február 6. (kedd) 18.00 óra

Helyszín: Faluház

Téma: A svábság betelepítésének történelmi háttere

Előadó: Jordán József

A további előadások időpontja, témája az érdeklődőkkel egyeztetve kerül megrendezésre.

Farsang a Faluházban

A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden érdeklődőt szeretettel vár a február 17-én, szombaton, 15.00 órakor kezdődő farsangi délutánra.

A vidám hangulatú kultúrműsor után farsangi fánkkal látják vendégül a megjelenteket.

Este bál, melyen a Sextett Zenekar zenél.

MEGHÍVÓ

2018. 03.10–én a Palotabozsoki Óvoda javára Nőnapi bált szervezünk, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Schipp Ferencné
Óvodavezető

Szemétszállítás rendje

 

műanyag

műanyag, papír

január

9.

23.

február

6.

20.

március

6.

20.

április

3.

17.

május

1. 29.

15.

június

26.

12.

július

24.

10.

augusztus

21.

7.

szeptember

18.

4.

október

16.

2. 30.

november

13.

27.

december

 

11.